Рожик М.Є. та ін.

Економічна стабілізація в Німеччині у міжвоєнний період

§16-17. Німеччина у міжвоєнний період

Економічна стабілізація в Німеччині

Наприкінці 1923 р. німецька економіка почала виходити з кризи. Уряд здійснив ряд заходів, що стабілізували виробництво. Зокрема, в 1924 р. була проведена грошова реформа, внаслідок якої зріс курс німецької марки. Виплата репарацій спричинила зростання податків з населення. Водночас іноземні капіталовкладення сприяли розширенню й модернізації виробництва. Подальша концентрація виробництва призвела до утворення таких гігантів, як стальний трест «ІГ Фарбеніндустрі». Найбільше довготривалих позик Німеччині надали США.
Всі ці заходи дали змогу Німеччині знову посісти провідне місце серед найсильніших держав світу, обігнавши за економічними показниками Англію і Францію. Почалося поступове відродження німецького військово-промислового потенціалу. Німеччина розпочала пошук країн для розміщення військових замовлень за рубежем. Такою країною став Радянський Союз. Німецько-радянське військове співробітництво почалося з середини 20-х років після підписання рапалльських угод. На радянських підприємствах виготовлялися деталі для німецьких танків, літаків і гармат; офіцери обох армій спільно проходили перепідготовку. Водночас з мовчазної згоди західних держав Німеччина розпочала модернізацію і розбудову військово-морського флоту.
В політичному житті Веймарської республіки брало участь кілька впливових партій: католицька партія «Центр», Німецька народна партія та ін. Це були політичні об'єднання великих промисловців, сільських багатіїв і церковних кіл. Досить впливовими були Демократична і Націонал-ліберальна партії, які в 1923 р. утворили коаліційний уряд. Найбільший вплив у країні мали соціал-демократи. Робітники і найбідніші верстви населення підтримували комуністів.
Протистояння між лівими і правими почалося у 1924 р. З ініціативи комуністів були організовані загони самооборони під назвою «Союз червоних фронтовиків». Праві і монархісти створили численну воєнізовану організацію «Сталевий шолом».
Починаючи з 1921 р. швидко зростала нацистська партія Гітлера, яка налічувала тоді 6 тис. чоловік. Шалена інфляція, французька окупація Руру, безробіття призводили до того, що ідеї Гітлера швидко знаходили послідовників. У своїх виступах Гітлер різко нападав на керівників Веймарської республіки, засуджував Версальський договір. У 1923 р. його партія зросла до 50 тис. чол. Невдалий путч та економічна стабілізація дещо загальмували зростання рядів націонал-соціалістичної партії.
У 1925 р. помер президент Еберт. Главою держави був обраний колишній командуючий кайзерівською армією П. Гінденбург. Його прихід до влади посилив невдоволення лівих, зміцнивши позиції правих сил у країні.
Отже, до 1929 р. в Німеччині, як і в інших державах Європи, існувала багатопартійна система, між партіями точилася боротьба за владу та за реалізацію різних політичних принципів.