Рожик М.Є. та ін.

Кронштадтський заколот. Запровадження нової економічної політики (НЕП). Утворення СРСР

§26. CPCP у 20-ті роки

Кронштадтський заколот

Найбільшим антибільшовицьким виступом було повстання військових моряків у Кронштадті, яке вибухнуло 28 лютого 1921 р. Моряки знали, що відбувається на селі. Вони висунули гасло «За ради без комуністів!». Повстанці захопили форти і бойові кораблі. Переговори голови ВЦВК М. Калініна з моряками закінчилися безрезультатно. Це дуже налякало Леніна і все більшовицьке керівництво. У Петрограді було введено воєнний стан. Сюди поспішно перекидалися червоноармійські загони. Перші атаки урядових військ зазнали невдач. На X з'їзді партії більшовиків (8-16 березня 1921 р.) були сформовані каральні загони. Командувачем усіма збройними силами, що брали участь у придушенні повстання, було призначено М. Тухачевського. Під вогнем корабельних гармат і кулеметів Червона армія йшла на штурм Кронштадта. Ціною величезних втрат було взято всі берегові форти. Кронштадт впав. Сотні моряків-повстанців було розстріляно без суду і слідства. Лише незначна частина моряків врятувалася, перебравшись до Фінляндії. Виступи селян і повстання у Кронштадті примусили Леніна відмовитися від політики «воєнного комунізму» й шукати нових шляхів господарювання.

Запровадження нової економічної політики

В. Ленін запропонував своїм соратникам політику «воєнного комунізму» замінити новою економічною політикою (непом). Вперше це питання розглядалося на засіданні політбюро ЦК 8 лютого 1921 р. Розроблений Леніним проект був представлений делегатам X з'їзду РКП(б). Не всі делегати сприйняли різку зміну курсу більшовиків, але Ленін, посилаючись на приклади наростаючої боротьби селян, повстання в Кронштадті й загальний спад революції, зумів домогтися прийняття з'їздом курсу нової економічної політики. Головним завданням непу, як вважав більшовицький лідер, було створення економічного союзу між містом і селом. 9 серпня 1921 р. був прийнятий наказ РНК про запровадження в життя «нової економічної політики», згідно з яким скасовувалася продрозкладка, а натомість вводився продовольчий податок. Скасовувалася заборона на вільну торгівлю, запроваджувалася часткова децентралізація управління галузями промисловості. Дрібні і середні підприємства могли передаватися в оренду кооперативам, приватним особам або іноземним підприємцям. На підприємствах ліквідовувалася зрівнялівка і запроваджувалися різні форми оплати праці, які стимулювали кращих робітників. Гасло «свобода торгівлі» не сприймали ті комуністи, котрі вважали неп відходом від марксизму.
У 1921 р. посівні площі дещо розширилися, але не настільки, щоб виправити важке економічне становище. У 1921 р. голод охопив величезні райони країни, забравши життя 5 млн. чол. Ситуація ускладнювалася епідеміями, високою смертністю населення, ростом злочинності, політичними переслідуваннями.
Урожайний 1922 р. трохи поліпшив становище народу. Неп почав давати певні позитивні наслідки, хоча відсутність демократії, однопартійна система гальмували прогрес.

Утворення СРСР

У роки громадянської війни більшовики створили на території України, Білорусії, Грузії, Вірменії та Азербайджану маріонеткові соціалістичні республіки, керівництво яких було слухняним виконавцем волі Москви. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин їм вдалося задушити молоді незалежні держави і розпочати формування нової імперії. Тільки країни Прибалтики, Фінляндія та Польща відстояли свою незалежність. Проголошене Леніним право націй на самовизначення було суто декларативним гаслом. Реальна політика спрямовувалась на утримання народів колишньої царської імперії в колоніальній неволі.
Консервативне крило більшовицької партії, яке очолював Й. Сталін, виступало за створення унітарної держави, до якої республіки входили б на правах автономії. При цьому не враховувалися етнічні, мовні й територіальні інтереси кожної нації.
Ленін, котрий рішуче підтримував ідею єдиної держави, підходив до цього питання більш гнучко. Він заявив, що так звані «соціалістичні» республіки мають об'єднатися з Російською Федерацією на правах союзних республік; гостро критикував сталінський план автономізації. Позиція Леніна була взята за основу. На той час уже існували Українська СРР та Білоруська СРР.
Під тиском Сталіна керівник Закавказького райкому партії Серго Орджонікідзе почав проводити політику об'єднання Грузії, Вірменії та Азербайджану в єдину Закавказьку Федерацію. Проти цього виступили деякі грузинські комуністи, що викликало конфлікт, який дістав назву «грузинської справи».
У 1922 р. в усіх радянських республіках були скликані з'їзди рад, які прийняли рішення про створення союзної держави. 30 грудня 1922 р. в Москві відбувся І всесоюзний з'їзд рад, на якому було проголошено утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. До його складу увійшли: РРФСР, УСРР, БСРР, ЗСФРР. Делегати з'їзду прийняли два основних документи про утворення СРСР – Договір і Декларацію. У 1924 р. II всесоюзний з'їзд рад затвердив першу союзну конституцію. Пізніше до складу СРСР були включені республіки Середньої Азії.