Рожик М.Є. та ін.

Ірак у міжвоєнний період. Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн Близького Сходу

§36. Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн Близького Сходу

Ірак

У 1920 р. Ірак став підмандатною територією Англії. Наступного року в країні була встановлена конституційна монархія. Національно-визвольна боротьба, яка почалася в країні після першої світової війни, змусила колоніальну англійську адміністрацію в 1932 р. визнати Ірак незалежною державою. Але це визнання було формальним. Англія й надалі контролювала внутрішню і зовнішню політику іракського уряду. Антиімперіалістичне повстання 1935-1937 pp. не принесло іракському народу свободи і було жорстоко придушене англійськими військами.
Після вступу Англії у другу світову війну уряд Іраку розірвав дипломатичні стосунки з Німеччиною. Хоча формально Ірак зберігав нейтралітет, вся економіка держави була підпорядкована військовим інтересам Англії. 1 квітня 1941 р. в Іраку відбувся переворот, який здійснили чотири вищі офіцери іракської армії, члени організації «Золотий квадрат». У травні 1941 р. англійські збройні сили розпочали воєнні дії проти іракської армії. Незабаром весь Ірак був окупований. Організацію «Золотий квадрат» було ліквідовано. Прийняті у 1943 р. поправки до конституції значно розширювали повноваження короля і уряду. 17 січня 1943 р. уряд Іраку оголосив війну Німеччині та Італії. Ці події сприяли зміцненню національно-демократичних сил всередині країни, підвищували її міжнародний авторитет.

Документ

Із союзного договору між Великобританією та Іраком, укладеного в Багдаді 30 червня 1930 р.
Стаття 1. Будуть існувати постійний мир і дружба між Його Британською Величністю і Його Величністю королем Іраку.
Стаття 3. Якщо суперечка між Іраком і будь-якою третьою країною створить становище, що буде загрожувати небезпекою розриву з цією державою, то Високі
Договірні Сторони домовляться між собою про вирішення вказаної суперечки мирними засобами в узгодженні з усякими іншими міжнародними зобов'язаннями, що випливають з даного випадку.
Стаття 5. ...Ірак зобов'язується надати Його Британської Величності на час дії союзу ділянки для повітряних баз, по вибору Його Британської Величності, в Басрі або поблизу від неї і для повітряної бази, по вибору Його Британської Величності, на захід від Євфрату. Його Величність король Іраку далі дозволяє Його Британській Величності утримувати на іракській території військові сили у вказаних вище місцевостях...

Хрестоматия по новейшей истории.. Документы и материалы. Т. 1. М, I960, с. 843-844.

Запитання і завдання

1.3а яких обставин Османська імперія вийшла з першої світової війни?
2. Які причини зумовили активізацію революційного руху в Туреччині?
3. За яким договором Туреччина була визнана європейськими державами як нова незалежна держава?
4. Яку програму проголошувала декларація Бальфура?
5. В якому становищі перебували країни Близького Сходу під час другої світової війни?
6. Яку позицію займала Туреччина у роки другої світової війни?
7. Коли було проголошено державну незалежність Сирії?
8. Охарактеризуйте політику Великобританії щодо Іраку.