Рожик М.Є. та ін.

Радянсько-фінська війна. Радянські територіальні надбання на заході напередодні Другої світової війни

§45. Початок Другої світової війни. Події 1939-1941 років

Радянські територіальні надбання на заході

Радянський Союз намагався зміцнити свої західні кордони приєднанням західних земель України і Білорусії, Північної Буковини і Бессарабії, держав Прибалтики та Фінляндії. На XVIII з'їзді ВКП(б) у березні 1939 р. начальник армійського політуправління Лев Мехліс заявив, що завдання Червоної армії в можливій війні полягатиме в тому, щоб збільшити число радянських республік.
Після зайняття Червоною армією Західної Волині та Галичини 22 жовтня 1939 р. було проведено вибори до Установчих зборів Західної України, які 27 жовтня ухвалили возз'єднання Західної України з УРСР. Після переходу Червоної армії через річку Збруч життя в краї різко змінилося. Щоб уникнути переслідувань радянського режиму, майже 30 тис. українців вирішили шукати притулку на захід від радянсько-німецької демаркаційної лінії. Новою владою відразу ж було проведено конфіскацію поміщицьких і церковних земель, націоналізацію банків і великої промисловості. Заборонено всі політичні партії, культурно-просвітницькі та економічні українські товариства. Підприємства, допомогові установи, що існували за польської адміністрації, були розпущені, а їхнє майно стало державною власністю. Пресу, приватні школи, комерційні установи ліквідовано. З весни 1940 р. розпочалася широка кампанія примусової колективізації. Землю, роздану селянам, забирали для створення колгоспів. Почалися перші масові виселення.
26 червня 1940 р. радянський уряд почав вимагати від Румунії повернення Радянському Союзові Бессарабії і Північної Буковини, мотивуючи свої дії традиційною формулою братерської опіки українського населення.
Після пред'явлення ультиматуму 28 червня радянські війська перейшли Дністер і вступили у Чернівці. Бессарабію приєднано до Молдавської АРСР, Північну Буковину та райони Ізмаїлу, в основному заселені українцями, – до Української РСР.
На початку другої світової війни радянський уряд здійснив ряд зовнішньополітичних заходів щодо зміцнення своїх позицій на північному заході, насамперед у Прибалтиці. СРСР нав'язав урядам Естонії, Латвії і Литви пакти про взаємодопомогу. Переговори завершилися підписанням договорів: 28 вересня 1939 р. з Естонією, 5 жовтня – з Латвією, 10 жовтня – з Литвою.
За цими договорами, на території прибалтійських держав передбачалося розміщення радянських наземних і повітряних збройних сил та створення військово-морських баз. Водночас СРСР передав Литві місто Вільно та Віденську область, загарбані Польщею у 1920 р.
Невдовзі радянський уряд став твердити про порушення урядами прибалтійських республік умов пактів про взаємодопомогу та організацію антирадянських змов. 14 червня 1940 р. Естонії, Латвії та Литві було надіслано ультиматум з вимогою змінити режим і відкрити кордони радянським військам. Були сформовані так звані «народно-демократичні уряди».
Таким чином, Прибалтика була окупована СРСР, а в серпні 1940 р. приєднана до Радянського Союзу.
Намагаючись зміцнити новостворені західні кордони, Кремль запропонував Фінляндії обміняти її територію на Карельському перешийку на більшу за площею частину радянської Карелії, щоб відсунути радянсько-фінський кордон на кілька десятків кілометрів від Ленінграда. Але переговори в Москві не дали бажаних результатів. 29 листопада 1939 р. радянський уряд відкликав з Фінляндії своїх представників і розірвав з нею дипломатичні відносини. 30 листопада 1939 р. Червона армія перейшла кордон Фінляндії, розпочавши проти неї війну.
Англія, Франція, США, Швеція, Норвегія та Італія надали Фінляндії політичну, дипломатичну й економічну допомогу. США запровадили «моральне ембарго» на експорт американських товарів до Радянського Союзу. Фінляндії були надані кредити на суму 300 млн. доларів. СРСР виключили з Ліги Націй.
Червона армія, взявши штурмом «лінію Маннергейма», примусила Фінляндію піти на підписання договору про мир, який уклали 12 березня 1940 р. у Москві.
Внаслідок радянсько-фінської війни кордон було відсунуто на 150 км від Ленінграда. До складу СРСР ввійшли весь Карельський перешийок з містом Виборг, Виборзькою затокою і островами, північніше і південніше Ладозького озера, частина Рибачого і Середнього півостровів на узбережжі Балтійського моря. Фінляндія на 30 років здавала в оренду СРСР півострів Ханко для створення військово-морської бази. Сторони зобов'язувалися утримуватись від нападу одна на одну, не укладати союзів і не вступати в коаліції, спрямовані проти однієї із сторін.
Радянсько-фінська війна тривала всього 105 днів. За цей час Радянський Союз втратив, за деякими даними, більше 722 тис. убитих, поранених і обморожених. 17 тис. чол. пропали безвісти.