Рожик М.Є. та ін.

Нацистський «Новий порядок» у Європі. Антифашистський рух опору в Європі

§50. Становище у воюючих та окупованих країнах

Нацистський «Новий порядок» у Європі

У .загарбаних країнах Європи німецьке командування встановило так званий «новий порядок», який передбачав територіальний поділ світу, ліквідацію суверенітету незалежних держав і врешті-решт – встановлення світового панування.
Нацисти перекроїли карту Європи: одні держави включалися до складу Німеччини, інші ставали «здобиччю» її союзників.
Економіка окупованих країн була підпорядкована інтересам Німеччини. Велика кількість устаткування, сировини, сільськогосподарської продукції вивозилася до Рейху. Збільшувався робочий день, скасовувалися усі соціальні завоювання. Діяльність профспілок та політичних організацій була заборонена. За невиконання наказів окупаційної влади фашисти розстрілювали людей або кидали їх до в'язниць. У травні 1941 р. чисельність іноземних робітників, вивезених до Німеччини, досягла 3,1 млн. чол.
В Європі було створено мережу концтаборів, в яких ревнителі «нового порядку» організували планомірне винищення людей. Лише в Освенцімі за роки війни було винищено понад 4 млн. чол.

Рух опору в загарбаних країнах

В окупованих країнах Європи широкого розмаху набрав національно-визвольний рух Опору. Особливо масштабним він був у Чехословаччині, Польщі, Норвегії, Данії, Голландії, Бельгії та Франції. Уперту боротьбу проти фашизму вели народи Югославії й Албанії.
В лавах руху Опору об'єдналися робітники, інтелігенція, селянство, міське населення, підприємці. Серед них були люди різних політичних поглядів і переконань, але всіх їх єднало почуття любові до своєї батьківщини, прагнення до свободи. Рух Опору виявлявся не лише в активних воєнних діях підпільних груп і партизанських загонів, айв саботажі, випускові неякісної і бракованої продукції, допомозі втікачам тощо. Він мав демократичний, інтернаціональний характер.
Рух Опору змінив характер другої світової війни, спрямувавши її в русло всенародної, національно-визвольної боротьби.