Дрібниця В.О.

Східні слов'яни напередодні утворення держави (VII-VIII століття)

2.1. Східні слов'яни напередодні утворення держави (VII-VIII століття)

Слов'янські племена, появу яких на території України археологи пов'язують із зарубінецькою культурою, були відомі грецьким авторам ще в І-II ст. н.е. Вони проживали в долині Вісли, басейні Прип'яті, на схилах Карпат. Пізніше вони поділилися на західних, південних і східних слов'ян. Останні зайняли території між Дністром і Дніпром та у Приазов'ї в II-VII століттях.
У IV-VII ст. на території України створена перша слов'янська «протодержава» (вождівство) антів, що жили за законами воєнної демократії. Анти вели війни з сусідніми племенами, досить значною була в них майнова нерівність. Писемні джерела називають імена антських князів: Бож, Ардагаст, Пирагаст. Анти воювали проти Римської імперії, Візантії, аварів. Антський союз племен припинив своє існування в VII ст. (остання згадка – 602 p.). Після цього в джерелах вживається тільки назва «слов'яни».
У «Повісті минулих літ» дається перелік відомих її автору – Нестору-літописцю – східнослов'янських племен, що існували у VII – XI ст. і проживали на території сучасної України : поляни, древляни, сіверяни, волиняни, бужани, тиверці, уличі, білі хорвати. У VIII-IX ст. виникають племінні союзи. З арабських джерел нам відомі три таких союзи: Куявія (землі навколо Києва), Славія (землі новгородських словен) та Артанія (місце її розташування є предметом суперечок істориків). Поляни, що проживали навколо Києва, відзначалися найбільшою політичною активністю, саме з ними пов'язане народження назви «Русь» та держави з такою назвою (IX ст.). Пізніше ця назва поширилася на всі східнослов'янські племена.
Східні слов'яни жили великими родами, роди об'єднувалися в общини (верв), а останні – в плем'я. Всі важливі справи вони вирішували на народних зборах – вічі. Головним заняттям було хліборобство, поступово виокремлювалося ремесло, велике значення мала торгівля з Римською імперією, Візантією. Слов'яни були язичниками – їх найвище божество – сонце (Дажбог), бог грому та блискавки звався Перун, небесного світила – Сварог, покровитель скотарства – Велес, богиня краси – Берегиня. Центром східних слов'ян стало місто Київ, засноване слов'янським князем Києм у кінці V – на початку VI століття.