Дрібниця В.О.

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – на початку XIX століть

2.3. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – на початку XIX століть

З кінця XVIII століття український народ, що за чисельністю був одним з найбільших у Європі, не мав своєї державності. Західноукраїнські землі (3,5 млн. українців) перебували в складі Австрійської імперії, східноукраїнські (8,2 млн. українців) – у складі Російської імперії. Обидві імперії не визнавали українського
народу як такого, їх асиміляторська політика загрожувала самому існуванню українців, заможні верстви населення були орієнтовані на чужоземні мову та культуру.
Західноукраїнські землі складаються з таких регіонів: Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття. В адміністративному відношенні вони поділялися наступним чином – Східна Галичина разом з польською Західною Галичиною входили до австрійського «коронного краю Галичини та Лодомерії», Закарпаття було підпорядковане Угорщині, яка входила до складу Австрії; Північна Буковина разом з Південною, що була заселена румунами, належала до Австрії. Всі ці землі були сировинним придатком Австрії, абсолютну більшість їх населення складали феодально залежні селяни. Австрійський уряд всіляко заохочував переселення сюди німців, угорців і румунів, яким надавалися найкращі землі. Серед жителів міст кількість українців була незначною.
На Східній Україні наприкінці XVIII ст. ліквідовано залишки української автономії – Гетьманщину (1764 р.), Запорізьку Січ (1775 p.); ліквідовано полково-сотенний устрій (1784 p.), запроваджено кріпацтво (1783 p.). Східноукраїнські землі (Правобережжя, Лівобережжя та Степ) були поділені у складі Росії на 9 губерній, об'єднаних у три генерал-губернаторства – Малоросійське (Харківська, Чернігівська, Полтавська губернії), Київське (Київська, Подільська, Волинська губернії), Новоросійсько-Бессарабське (Катеринославська, Херсонська, Таврійська губернії). Абсолютну більшість українського населення тут також становили селяни-кріпаки та державні селяни. Кращі землі належали російським (Лівобережжя) і польським (Правобережжя) поміщикам. Уряд всіляко заохочував переселення – особливо на колишні запорізькі землі – німців, сербів, болгар, греків, росіян. Україна була в Росії основним постачальником збіжжя, продуктів харчування, слугувала виходом до Чорного моря.