Ягупов В.В.

Теорія формальної освіти Гербарта. Теорія матеріальної освіти Спенсера. Педагогічна система Ушинського (дидактика Ушинського)

Теорія формальної освіти Гербарта

Автором теорії формальної освіти є Й. Ф. Гербарт – німецький філософ і педагог, який вважав, що світ складається з простих «реалів» – елементів і зв'язків та їх поєднання. Тому обсяг свідомості людини є обмеженим, і його можна формувати чотирма ступенями навчання:

  1. на першому ступені («ясність») застосовується первинне ознайомлення учня з предметом пізнання;
  2. на другому («асоціація») встановлюється зв'язок нових елементів знань з попередніми, відомими;
  3. на третьому («система») використовується таке компонування матеріалу, яке подає його у вигляді правила чи закону;
  4. нарешті, на четвертому ступені («метод») відбувається застосування набутих знань на прикладах, під час розв'язання вправ, завдань, тренувань.

Цю теорію було покладено в основу гімназичної освіти в Росії.

Теорія матеріальної освіти Спенсера

Теорію матеріальної освіти обгрунтував англійський філософ Герберт Спенсер (1820-1903). Оскільки система И. Ф. Гербарта була орієнтована на підготовку інтелігенції, чиновництва, правлячої еліти, то система Г. Спенсера була спрямована передовсім на підготовку спеціалістів-практиків – кваліфікованих техніків і робітників. Дидактичні основи матеріальної освіти грунтувалися на необхідності п'яти видів людської діяльності:

  • самозбереження,
  • здобування засобів для життя,
  • виховання потомства,
  • виконання соціальних функцій,
  • дозвілля.

Педагогічна система Ушинського (дидактика Ушинського)

Засновником української дидактики був великий педагог К. Д. Ушинський, який вважав себе українцем, багато часу працював і жив в Україні, похований у Києві. Він створив цілісну дидактичну систему на науково-матеріалістичній основі. Запропонувавши модель дидактичного процесу й чітко визначивши дві основні мети, що реалізуються одночасно, – оволодіння системою наукових знань і розвиток розумових здібностей, – Ушинський розробляє психологічно аргументовані технології навчання грамоті, розвитку мислення, обґрунтовує умови ефективного перебігу процесу засвоєння знань, педагогічної взаємодії вчителів і учнів, що реалізується засобами спонукання дітей до самостійної та активної пізнавальної діяльності.

Ці дві мети, на його думку, і є сутністю процесу навчання. Розум розвивається лише в процесі засвоєння знань. Він – не що інше, як добре організована свідомість. Тому однобічне захоплення завданням розвитку розуму без зв'язку із засвоєнням знань, так само як і завданням забезпечення готових знань без уваги до розвитку розуму, суперечить законам розвитку свідомості людини. Ушинський формулює важливе положення: розвивати розум взагалі – справа неможлива, бо розум, або, краще сказати, свідомість збагачується лише примноженням фактів і переробкою їх. У цьому твердженні виражений закономірний зв'язок між вивченням матеріалу, характером діяльності свідомості та зміною свідомості, тобто закономірність розвитку свідомості в навчанні.