Ягупов В.В.

Виховні функції соціального середовища. Громадська думка

21.2. Виховні функції соціального середовища

Громадська думка як метод формування особистості вихованця широко застосовувалася в педагогічній системі А. С. Макаренка, який її вважав необхідною умовою виховного впливу, сильним методом виховання звичок, переконань і суспільного обов'язку. Він підкреслював, що сила виховного впливу громадської думки залежить від рівня її сформованості, від її моральної зрілості.

Вона водночас виконує роль зворотного зв'язку особистості та колективу: інформація, яка іде від колективу до особистості, може мати форму оцінки, похвали, схвалення, осуду тощо. Вона коригує, контролює та спрямовує вчинки та поведінку учня згідно з вимогами колективу.

Вплив колективної думки на особистість учня визначається, по-перше, тим, що колективна думка є концентрованим вираженням ідей, поглядів та волі навчального колективу, вона поєднує у собі переконання і психологічний примус; по-друге, систематичністю, повсякденністю та оперативністю впливу моральних оцінок дій та вчинків окремих учнів; по-третє, об'єктивністю та незаперечністю цих оцінок; по-четверте, тим, що колективна думка викликає в учня, навіть за негативної оцінки, не тільки негативні емоції, але й позитивні: бажання виправитися та заслужити позитивну оцінку, почуття відповідальності перед колективом. Позитивна ж оцінка викликає почуття законних гордощів, підйому, задоволення.

Загальна думка у навчальному колективі формується під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Умовою цього процесу є взаємодія учнів між собою. Колективна думка має висловлюватись, першою чергою, в публічних виступах класного керівника, який має задавати тон у її створенні.

Основними джерелами формування колективної думки в учнів є макросфера, мікросфера, колектив, група, окремі особистості, а також методи її формування.

Сила громадської думки криється в соціальній природі особистості: людина тяжко сприймає осуд, висміювання, невизнання громадськістю конкретного вчинку, мотиву, які зачіпають самолюбство, репутацію. Тому кожен учень не може бути нейтральним щодо соціальних оцінок його поведінки. Саме вони примушують його-прислухатися до думки ровесників, змінювати свою поведінку.