Ягупов В.В. Виховні функції соціального середовища. Громадська думка

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

21.2. Виховні функції соціального середовища

Громадська думка як метод формування особистості вихованця широко застосовувалася в педагогічній системі А. С. Макаренка, який її вважав необхідною умовою виховного впливу, сильним методом виховання звичок, переконань і суспільного обов'язку. Він підкреслював, що сила виховного впливу громадської думки залежить від рівня її сформованості, від її моральної зрілості.
Вона водночас виконує роль зворотного зв'язку особистості та колективу: інформація, яка іде від колективу до особистості, може мати форму оцінки, похвали, схвалення, осуду тощо. Вона коригує, контролює та спрямовує вчинки та поведінку учня згідно з вимогами колективу.
Вплив колективної думки на особистість учня визначається, по-перше, тим, що колективна думка є концентрованим вираженням ідей, поглядів та волі навчального колективу, вона поєднує у собі переконання і психологічний примус; по-друге, систематичністю, повсякденністю та оперативністю впливу моральних оцінок дій та вчинків окремих учнів; по-третє, об'єктивністю та незаперечністю цих оцінок; по-четверте, тим, що колективна думка викликає в учня, навіть за негативної оцінки, не тільки негативні емоції, але й позитивні: бажання виправитися та заслужити позитивну оцінку, почуття відповідальності перед колективом. Позитивна ж оцінка викликає почуття законних гордощів, підйому, задоволення.
Загальна думка у навчальному колективі формується під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Умовою цього процесу є взаємодія учнів між собою. Колективна думка має висловлюватись, першою чергою, в публічних виступах класного керівника, який має задавати тон у її створенні.
Основними джерелами формування колективної думки в учнів є макросфера, мікросфера, колектив, група, окремі особистості, а також методи її формування.
Сила громадської думки криється в соціальній природі особистості: людина тяжко сприймає осуд, висміювання, невизнання громадськістю конкретного вчинку, мотиву, які зачіпають самолюбство, репутацію. Тому кожен учень не може бути нейтральним щодо соціальних оцінок його поведінки. Саме вони примушують його-прислухатися до думки ровесників, змінювати свою поведінку.

◄ Виховні функції соціального середовища. Внутрішній порядок школи. Ритуали. Взаємовідносини у класі

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Основні виховні функції навчального середовища. Проблема адаптації ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка