Кучерявий В.П.

Кругообіг хлору в природі

Кругообіг хлору. У природі хлор найчастіше трапляється в складі мінералів, зокрема хлорапатиту (3Са3(РO4)2·CaCl2). У ґрунт він потрапляє внаслідок вивітрювання цих порід і там розчиняється. В ґрунтах Швеції, наприклад, його виявлено 2,5-40 кг/га, в Норвегії – до 257 кг/га на рік. Кількість хлору в опадах залежить від відстані до морського узбережжя. Наприклад, у віддалених сільськогосподарських районах його вміст становить 4,9 кг/га, а в приморських – 29,1 кг/га. Кількість хлору в орних землях залежить від кількості і складу органічних і мінеральних добрив (в органічних добривах його вміст коливається в межах 0,1-1,2 %).
Рослини вбирають хлор в його іонній формі Cl- як за допомогою коріння, так і листя. Хлор добре засвоюється рослинними організмами. Вміст хлору в рослинах може коливатися від 0,01 до 10% і залежить від його вмісту в ґрунті. Наприклад, листя кущів порічки, малини, аґрусу, під які вносили добрива без цього складника, містило 0,3-0,7% хлору, тоді як у випадку його присутності вміст останнього сягав 4%.
Нестача хлору веде до сповільнення росту рослин (наприклад, помідорів), зниження врожаю плодів і насіння. В разі недобору хлору листя має зеленкувато-голубе забарвлення, збільшення дефіциту призводить до побронзовіння листкової пластинки, а згодом до хлорозу і некрозу. Якщо нестача стає великою, рослина всихає.
Роль хлору у фізіологічних процесах рослин є маловивченою. Відомо лише, що він бере участь у фотосистемі II, яка включає поряд з хлорофілом b та іоном Mn2+ також іон Cl-. Хлор активізує також транспортування електронів між цитохромами у фотосинтетичній фосфорилізації.
Хлор відіграє значну роль у житті окремих мікроорганізмів, є складником ряду антибіотиків (детреоміцину, хлортетрацикліну). Позитивно впливає на регулювання транспірації в посушливий період вегетації, знижуючи її активність. Відомий його вплив на поліпшення азотного живлення рослин.
Водночас надто велика концентрація хлору в ґрунті є шкідливою для рослин. Вона призводить до здрібнення листкових пластинок, посвітлішати їх забарвлення, некрозів, передчасного всихання і опадання листя. Це явище можна спостерігати у вуличних посадках дерев і чагарників як наслідок посипання взимку тротуарів кухонною сіллю.
В тваринних організмах хлор представлений передусім у мінеральних зв'язках. Він є складником крові, сприяє травленню, а деколи виступає в ролі бактерициду для окремих патогенних мікроорганізмів. Його нестача зумовлює зменшення маси тіла, ослаблення організму. Вважається, що сіно містить близько 0,01-0,17% Cl в сухій масі. Для забезпечення потреб свійських тварин у цьому мікроелементі до сіна додають трохи кухонної солі. В мисливських господарствах практикують встановлення спеціальних солонців у місцях підкормки тварин. Хлор та його органічні сполуки, які викидають в атмосферу підприємства, є одним з найнебезпечніших ксенобіотиків, які спричиняють такі види захворювань людей: хронічні хвороби серця; хвороби системи кровообігу; хвороби органів дихання; хвороби органів травлення; злоякісні новоутворення; шкірні захворювання (меланома шкіри).