Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Сапрофаги, фапрофіти, свинець, світловий режим рослин, світлолюбиві рослини, Світовий океан, селі, селевий потік

С

САПРОФАГИ [від сапро... та ...фаг(и)] – тварини, які живляться орган, речовинам, що розкладаються (черви, молюски, трупоїди, копрофаги та ін.). Знищуючи рештки, що гниють, виконують роль санітарів.
САПРОФІТИ [от сапро... та ...фіт(и)] – рослинні організми, які живляться орган, сполуками решток мертвих рослин і тварин або виділеннями живих. С. відіграють важливу роль у кругообігу речовин біологічному. До С. належать деякі види водоростей і вищих рослин.
СВИНЕЦЬ – токсичний важкий метал. У природі трапляється повсюдно. Міститься в газах вихлопних автомобілів, свинцевих фарбах, матеріалах покриттів, ізоляцій та ін. Рівень конц. С. у довкіллі пост, підвищується у зв'язку з антропогенними навантаженнями. Внаслідок глобального забруднення довкілля С. став стабільним компонентом будь-якої рослинної та тваринної їжі й кормів. Особливу загрозу це становить для ще не народжених і маленьких дітей. В організм людини потрапляє в основному з їжею та повітрям, що вдихається. В середньому в організмі людини міститься близько 120 мг С, який розподілений по всіх органах, тканинах, кістках. Найбільша конц. С. – в кістках (90%), звідки він виводиться дуже повільно (десятками років). Отруєння С. спричиняє тяжке захворювання – сатурнізм, за якого у хворого з'являються кволість, апатія, порушується пам'ять, відбувається фіз. та розумова деградація.
СВІТІННЯ ОРГАНІЗМІВ – те саме, що й Біолюмінесценція.
СВІТЛО – те саме, що й Випромінювання видиме.
СВІТЛОВИЙ РЕЖИМ РОСЛИН – умови освітлення рослин, джерелом якого є випромінювання сонячне або штучні електросвітильники. С. р. р. характеризується: інтенсивністю випромінювання, спектральним складом світла, тривалістю денного освітлення, співвідношенням довжини дня й ночі та ін. Найсприятливіший режим для культурних рослин створюють регулюванням щільності їх стояння, відповідним доглядом (викорчовуванням чагарників, формуванням крон дерев, рубками догляду тощо).
СВІТЛОЛЮБНІ РОСЛИНИ – те саме, що й Геліофіти.
СВІТОВИЙ ОКЕАН – неперервна водна оболонка Землі, що має самостійну систему циркуляції вод та специф. особливості гідрол. режиму; осн. частина гідросфери (94%). С. о. поділяється материками на окремі океани – Тихий, Атлантичний, Індійський, Пн. Льодовий. Ресурси природні С. о. – мінер., енергет., особливо біол. (нектон, планктон, бентос, нейстон) мають величезне значення для сучасного світового господарства. Захист С. о. нині став однією з найактуальніших глобальних проблем у зв'язку з дедалі більшим забрудненням його вод.
СЕЛЬ (від ар. сайль – бурхливий потік), сельовий потік – грязьовий або грязьокам'яний потік, що швидко формується в руслі гірської річки; виникає раптово в результаті різкого паводку, спричиненого сильними дивами або інтенсивним таненням снігу в умовах нагромадження пухких продуктів вивітрювання на схилах. Має велику швидкість і величезну руйнівну силу. До причин С. належить знищення лісової рослинності. В Україні С. спостерігаються в Карпатах і Криму.