Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Основні світові процеси і тенденції розвитку (частина 10)

20. Якщо у недавньому минулому явище міграції у пошуках місця праці було маргінальним і стосувалося окремих країн чи регіонів, то нині помітним стає формування всепланетних потоків мобільної робочої сили. Можна легко передбачити боротьбу двох полярних тенденцій – формування системи атракторів і дозволів для залучення "бажаної" частини потенційних мігрантів, а також появу щораз досконаліших засобів гальмування або заборони припливу надмірно великих мас мешканців перенаселених країн Азії, Африки і Південної Америки. У цьому зв'язку нагадаємо про маловідомий факт – в одній лише Індії внаслідок особливостей національної культури у сфері шлюбних стосунків утворилася багатомільйонна армія осіб чоловічої статі, які ніколи не зможуть знайти собі дружину в рідній країні, оскільки жінок у сучасній Індії набагато менше, як чоловіків.
21. Чимало традиційних релігій, передчуваючи занепад і втрату впливу, розширюють свої ареали. Через відсутність кодексу журналістської етики тимчасово виникли досить сприятливі умови для активізації діяльності фанатиків, терористів та інших осіб з програмами індивідуальної діяльності. Засоби масової інформації повинні припинити висвітлювати події, які сприяють екстремістам і фанатикам.
22. Дуже позитивним загальносвітовим явищем є швидке підвищення суспільної ролі жіноцтва. Особливості менталітету жінок відзначаються підвищеною корисністю саме в тих соціально-економічних умовах, що виникають нині на планеті. В останні роки XX ст. сформувався навіть своєрідний індикатор рівня прогресивності і демократизму певної країни: для цивілізованих держав представництво жінок у парламентах і на вищих щаблях державної адміністрації має досягати 40%. Скільки у нас? У нинішньому складі Верховної Ради – лише 4%.
23. Поряд з цим прискорюється перетворення конвенцій про права людини і захист дітей в наднаціональне законодавство, основу текстів освітніх статей конституцій і центральних положень всього освітнього законодавства. Рівень гуманності соціального устрою довільної країни та її загального розвитку визначається насамперед тим, чи покінчено в ній з дитячою і підлітковою безпритульністю, чи стали об'єктом загального піклування люди з обмеженими фізичними можливостями, а також ті, хто потребує захисту і підтримки.
24. Негативним фактором ми вважаємо відсутність всесвітньої конвенції з журналістської етики як норми цивілізованого використання інформації. Через те засоби масової інформації часто керуються прикладом Герострата, а не клятвою Гіппократа.
25. Останнє небезпечне ще й тому, що зусиллями тих-таки наднаціональних ЗМІ старше покоління й уся система освіти швидко втрачають можливість контролювати ту інформацію, яка надходить до молоді і на основі якої формується її самосвідомість. Ніколи у минулому системи освіти не поставали перед ситуацією переваги у знаннях і вміннях молоді над вчителями, а саме це спостерігається в оволодінні інформаційними технологіями.
26. Інтенсивна "атака" мозку немовлят, дітей і підлітків рухомими зображеннями і звуками блокує необхідні для традиційного текстового навчання канали сприйняття й осмислення інформації – молодь вміє, але не любить читати, оскільки швидко втомлюється. З цим явищем зустрічається кожен вчитель і викладач, але його наукове вивчення не розгорнуто належним чином навіть у розвинених країнах, тому потрібно дбати про вирішення проблеми відновлення ефективності навчання в нових умовах.