Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Енергія у техносфері (частина 1)

4.2. Енергія у техносфері

Історія прогресу людства пов'язана насамперед з освоєнням щораз досконаліших і потужніших джерел енергії та розширенням її використання у виробничій діяльності. Діаграма на рис. 13 демонструє, як розширилися витрати енергії на одного європейця від часів кроманьйонців до сьогодення.

Рис. 13. Денні енерговитрати жителя Західної Європи у різні історичні періоди

Тривалий час основним джерелом енергії (обігрівання, теплова обробка продуктів харчування, виробництво кераміки, металів тощо) було спалювання дерева, допоміжними – експлуатація свійських тварин, вітер, падіння води. Аж до середини XIX ст. дрова навіть у найрозвиненіших європейських країнах давали 9/10 усієї кількості енергії. Лише масове використання спочатку вугілля, а потім нафти різко розширило можливості і прискорило прогрес тих країн, які ми зараз зараховуємо до розвинених.
Стрімке збільшення споживання невідновлюваних енергоресурсів Землі супроводжувалося пропорційним підвищенням життєвого рівня населення. Це правило, хоч і з деякими невеликими застереженнями, залишається справедливим і нині.
На жаль, забруднення довкілля теж тривалий час було прямо пропорційне кількості дров, вугілля і нафтопродуктів, які використовували в побуті, на транспорті і у виробництві. Завдяки зусиллям конструкторів і технологів в окремих випадках вдалося порушити цей прикрий взаємозв'язок. Втім, це сталося лише в останній час в окремих країнах (Німеччині, Японії, Франції, США), де вдалося зменшити енерговитрати на виробництво одиниці валового національного продукту.
Та не варто переоцінювати цих перших скромних успіхів, бо вони є простим наслідком усунення найочевиднішого розтринькування енергії в погано організованих процесах. Наступні кроки в посиленні економії дадуться вже важче.
Якщо проаналізувати, куди саме йдуть майже 4,7 т енергоресурсів (у перерахунку на нафту), які припадали у 2000 р. на одного громадянина розвинених країн, то виявиться, що більша їх частина витрачається на створення комфортних умов життя (гарячу воду й опалення, швидкість і пересування на великі відстані, індустрію розваг тощо). Розвинені країни (наприклад США) не поспішають виконувати положення міжнародних угод, що передбачають скорочення витрат "на комфорт".
З урахуванням проблем, які постали перед людством, такі дії урядів і населення розвинених країн видаються не найкращими у моральному плані. Нагадаємо, що, за підрахунками експертів, у 1992 р. на одного жителя решти країн Землі припадало у 12-14 разів менше енергії, ніж у невеликій групі розвинених країн.
Звернімося до власних проблем. Промисловість України, яка свого часу була створена у розрахунку на дешеві джерела енергії, змушена й зараз використовувати надто великі її кількості. Це споживання майже відповідає рівню розвинених країн. Але, на жаль, ми успадкували "виробництво задля виробництва". Велика кількість спожитих енергоносіїв аж ніяк не позначається на якості життя громадян. Мало хто має комфортне сучасне житло і якісну їжу, належний захист від хвороб і немочі старості.
Залишається засукати рукава і взятися до праці, сподіваючись, Що нам або нашим дітям пощастить виправити головні хиби "економної економіки розвиненого соціалізму", істотно підвищити ефективність промисловості й сільського господарства, спрямувати їх на задоволення потреб громадян, а не військово-промислового комплексу.
Дивно, але спрогнозувати обсяг енергетичних потоків у техносфері всієї Землі набагато легше, аніж виконати відповідне передбачення для найближчого майбутнього України!