Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Енергія у техносфері (частина 2)

Чимало фахівців у багатьох країнах уважно стежать за виробництвом енергії і видобутком енергоносіїв у всьому світі. Вони зазначають, що останніми роками спостерігається помітне гальмування швидкого у недавньому минулому збільшення видобутку і використання традиційних енергоресурсів. Повільніше розвивається ядерна енергетика. Можна лише радіти, що зберігаються високі темпи розвитку використання нових, екологічно порівняно чистих і відновлюваних джерел енергії. Хоч абсолютна потужність таких джерел поки що низька (це еквівалент приблизно 30-40 реакторів, які були встановлені на Чорнобильській АЕС), але зберегти здоров'я людей і водночас забезпечити їх необхідною кількістю енергії можна лише створюючи нові її джерела.
Найперспективніший шлях показує нам живий світ. Функціонування біосфери забезпечується безкоштовним і практично вічним потоком випромінювання Сонця. Техносфера позбавиться багатьох своїх вад, якщо зуміє використати частину енергії фотонів, які випалюють поверхню мільйонів квадратних кілометрів пустель. Нагадаємо, що на кожен їх квадратний метр вдень припадає майже один кіловат світлової потужності!

Наведемо прогнози розвитку енерговикористання у техносфері на межі 2020 року.
1. Розвинені країни завдяки ефективному застосуванню наукових здобутків ставатимуть дедалі багатшими без істотного нарощування використання традиційних джерел енергії.
2. Більшість екссоціалістичних країн не зможуть швидко подолати тяжку спадщину свого минулого, залишившись на старому рівні або й зменшивши споживання енергії, джерела якої стануть їм просто "не по кишені" (такий похмурий прогноз стосується й України).
3. Лише країни, що розвиваються, з огляду на збільшення чисельності населення змушені будуть збільшити енергоспоживання. І основною причиною буде не масова автомобілізація, а необхідність інтенсифікувати сільське господарство (на той час в них на одного жителя припадатиме щонайбільше 0,2 га, тобто дві тисячі квадратних метрів грунту під посіви). Нагадаємо, що високі врожаї в розвинених країнах зумовлені фактично тим, що в грунт "закладається" велика кількість енергії вугілля, нафтопродуктів тощо. Енергія в отриманому зерні менша від енергії пального, спожитого сільськогосподарськими машинами! Без штучних добрив, без обробки землі досконалими знаряддями врожаї впадуть у 2-3 рази. Уникнути масового голоду в бідних країнах неможливо без збільшення в них енергоспоживання, що означає перспективу подальшого загострення в них екологічних проблем. Узагальнюючи, зазначимо, що в 2000 р. споживання енергії у техносфері перевищило 10 млрд т умовного палива. Це відповідає щонайменше енергії, яку акумулює біосфера у 20 млрд т сухої біоречовини. Хоч це й менше, аніж вся біопродукція Землі (нагадаємо, що вона лежить в інтервалі 50-250 млрд т), але розрив не такий і великий.

Суттєвіше, однак, те, що енерговитрати людства давно вже значно більші, аніж невелике щорічне нагромадження (переважно у болотах) біоречовини, яка через багато років стане новою нафтою, газом, вугіллям.
Це ще один доказ того, що діяльність людини вже досягла глобальних планетарних масштабів і потребує розумного й виваженого підходу. А поки що людина вкрай бездумно розтринькує ті запаси енергоносіїв, які створила за 4 мільярди років біосфера. І розтринькує більш ніж успішно!