Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Ресурси біосфери і потреби людства

5.6. Ресурси біосфери і потреби людства
5.6.1. Про поняття "ресурси"

Як і чимало інших узагальнюючих термінів, слово "ресурси" прийшло до нас з французької мови (ressources), де воно "народилося" від стародавнього дієслова, яке означало "вирішити, виплутатися з проблем, розв'язати". Як і на своїй батьківщині, слово "ресурси" у нас вживають для позначення будь-яких матеріальних чи нематеріальних об'єктів або засобів, які необхідні "комусь і чомусь" для задоволення своїх потреб, досягнення мети чи вирішення проблеми.
Якщо обмежитися лише проблемами людини, діапазон поняття "ресурси" лишається все-таки дуже широким – від "ресурсів мови" для поета чи письменника, "ресурсів організму хворого" для лікаря аж до "ресурсів нафти у певному родовищі" для геолога. Тема книги змушує нас обмежитися тією частиною всіх можливих "ресурсів", які у звуженому значенні необхідні для виживання людності і задоволення його потреб, а в ширшому – для створення більш-менш стійкої системи з нас та довкілля (якщо хочете, для заміни біосфери на ноосферу).
Одразу зазначимо, що номенклатура ресурсів на диво швидкозмінна, вже список потреб одного тільки виробництва завтра буде не таким, як учора. Зміни технологій, відкриття та інші причини (серед них певне місце належить і примхам моди) "раптом" перетворюють нікому не потрібну раніше сполуку чи елемент у щось надцінне, варте пошуків мало не в центрі Землі.
Ця обставина значно ускладнює не так завдання авторів, як життя пророків і прогнозистів. Наприклад, найвідоміші геологи світу на початку XX ст. дискутували з приводу того, коли будуть вичерпані "останні родовища залізної руди", – до 1950 р. чи, дасть Бог, пізніше? Як відомо, винайдення порівняно простих технологій збагачення руд надзвичайно розширило сировинну базу виробництва заліза. Нині проблема "залізного голоду" не входить до списку загроз розвитку цивілізації.

Наведемо спрощену класифікацію ресурсів, які поділяються на три великі групи:
• матеріальні (будівлі, транспорт, інструмент, а також інші засоби виробництва та задоволення потреб людини, що мають антропогенне походження);
• трудові (наявне населення, його віковий склад і стан здоров'я, освітній рівень, інтелектуальна активність і професійна компетентність, інформаційне забезпечення тощо);
• природні.

Останні ми повинні розглянути детальніше, бо вони безпосередніше, ніж дві інші групи, стосуються теми книги. До того ж, як на нашу думку, людність Землі загалом вважає, що у неї майже немає проблем з першими двома групами ресурсів (як тут не нагадати, що «сі скаржаться на пам'ять і ніхто – на брак розуму!).