Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Природні ресурси

5.6.2. Природні ресурси

Природні ресурси – дуже широке поняття. За радянських часів до них зараховували "всі компоненти довкілля і всі умови існування, які тією чи іншою мірою потрібні для людини чи безпосередньо використовуються нею для задоволення всього комплексу власних потреб". Цілковито ігнорувалися екологічні пріоритети. На догоду "задоволенню забаганок і потреб" керівної еліти існуючого покоління вважалося допустимим обкрадати усі наступні покоління й шкодити їх здоров'ю.
"Екологічні" визначення природних ресурсів включають у себе як наведені рядки, так і доповнення типу "...потреб сьогодення, близького та віддаленого майбутнього".

Існують кілька варіантів класифікації природних ресурсів. Наведемо типову класифікацію, згідно з якою до природних ресурсів належать:
• біологічні (біотичні – харчові продукти тваринного чи рослинного походження та абіотичні – повітря, вода тощо);
• енергетичні і мінеральні (традиційні і нетрадиційні джерела енергії і види палива, рудні та інші види сировини тощо);
• кліматичні (сприятливі для життя, праці, розмноження температура, вологість, опади тощо);
• життєвий простір (місце для проживання, праці і відпочинку);
• генетичний фонд (заповідники та засоби збереження видової різноманітності довкілля як ресурсу для забезпечення рівноваги біосфери і виведення нових продуктивних сортів рослин і тварин).

Окрім цього поділу використовують три парних поняття для іншої градації ресурсів:
• вичерпні – невичерпні (1-2);
• відтворювані – невідтворювані (3-4);
• замінні – незамінні (5-6).

Належність того чи іншого природного ресурсу до певної сукупності з наведених шести груп часто є, з одного боку, темою дискусій фахівців, з другого – наслідком тих змін, що відбулися у виробництві та свідомості людей.
Наприклад, на нашу думку, повітря є вичерпним, невідтворюваним і незамінним (1-4-6). Однак чимало науковців вважають, що його слід зарахувати до "невичерпних" природних ресурсів (варіант 2-4-6).
Спробуйте самостійно проаналізувати належність кількох відомих і важливих видів природних ресурсів до наведених шести груп (території, води, кухонної солі, вітру, дощу тощо). Переконайтеся, що це доволі-таки цікаве заняття.
А ми повинні рухатися у своїй розповіді далі, зауважуючи ту сумну обставину, що за історично дуже короткий час прикро скоротилася кількість тих ресурсів, які мали шанси вважатися належними до груп 2, 3 і 5.
Проаналізуємо ситуацію з енергоресурсами на Землі та в Україні.