Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Радіаційний фон і забруднення. Запитання і завдання для самостійної роботи

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Яке з а-, у- і в-випромінювання найшкідливіше при зовнішньому опроміненні?
2. Який з цих трьох видів випромінювання має найбільшу швидкість у порожнечі?
3. Рухом яких з цих видів випромінювання можна керувати магнітним чи електричним полем?
4. Які складові з а-, у- і в-випромінювання зберігаються й після того, як втратять всю енергію на іонізацію речовини?
5. Чи всі нестійкі ядра розпадуться через два періоди їх піврозпаду?
6. Назвіть речовину зі складу нашого тіла, молекули якої найчастіше пошкоджуються іонізуючим промінням. Відповідь обгрунтуйте.
7. У тексті йдеться про а-, у- і в-частинки. Які з них постійно присутні в нашому тілі, бо є складовою частиною його атомів?
8. Який з чотирьох етапів ушкодження іонізуючим випромінюванням нашого тіла найкоротший і чому саме?
9. Яка доза більша – 20 бер чи 0,2 Зв?
10. Чим пояснюється менше значення радіаційного фону у старих будинках з дерева, ніж у кам'яницях такого ж віку?
11. Які елементи відносно стійкіші – з малими чи з дуже великими ядрами, що містять велику кількість протонів? Відповідь обгрунтуйте.
12. Відомо, що радон шкодить нашому здоров'ю. А чи "вбудовується" він у тканини нашого тіла так, як це роблять цезій чи стронцій? Відповідь обгрунтуйте.
13. На яких стадіях впливу іонізуючого випромінювання на живу речовину спостерігається біологічне посилення первинних ефектів?
14. У які періоди життя людина особливо чутлива до дії іонізуючого випромінювання?
15. Чим пояснюється та обставина, що малопоширений у довкіллі радон спричинює більшу ефективну дозу опромінення нашого тіла, аніж калій-40, який входить до складу нашого тіла?
16. Який радіоактивний пил (за однакової концентрації) небезпечніший – великий чи дрібний? Відповідь обгрунтуйте.
17. Збираються стерилізувати жуків, не вбиваючи їх усіх. Чи можна стверджувати, що чим більшу дозу випромінювання використати для цього, тим кращим буде результат?
18. Чому максимально шкідливою виявляється та доза, яка поглинається нашим тілом миттєво чи за дуже короткий час?
19. Які з наших органів і з якої причини особливо чутливі до дії всіх видів іонізуючого випромінювання?
20. Які негативні чинники доведеться врахувати під час планування пілотованих польотів на Марс? Чи варто планувати його в період максимальної кількості темних плям на поверхні Сонця?