Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Уроки Чорнобиля. Запитання і завдання для самостійної роботи

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Які типи реакторів використовуються на АЕС України?
2. Використання якого типу реакторів слід припинити? Відповідь обгрунтуйте.
3. Яку користь має економіка України від роботи АЕС? Відповідь обгрунтуйте.
4. Чи розпадеться за добу елемент, період піврозпаду якого 2 години?
5. Чому радіаційний фон збільшується при переході від рівня моря до висот 20-30 км?
6. Де на Землі природний радіаційний фон вищий – на суші чи в океанах?
7. Чому від підвищення концентрації урану-235 чи плутонію в робочих стержнях реакторів зменшується та мінімальна кількість ядерного "палива", яка необхідна для їхньої нормальної роботи?
8. Чи всі шахти однаково небезпечні за впливом радону на людей, які в них працюють? Відповідь обгрунтуйте.
9. Досліди свідчать, що шкода від радону тим більша, чим на менші краплі розпилюється вода у душі. Як це пояснити?
10. Чому коефіцієнт корисної дії усіх ядерних електростанцій не досягає навіть 50%? Чи є можливості його підвищити?
11. Які елементи – з малими чи з високими температурами плавлення і кипіння – в більшій кількості виділялися із залишків четвертого реактора ЧАЁС? Відповідь обгрунтуйте.
12. Чи сталася б аварія на ЧАЕС, якби його реактори мали систему "миттєвого" (за частки секунди) введення стержнів, що поглинають нейтрони, в активну зону?
13. Чому підвищення температури води-теплоносія підвищує повний коефіцієнт корисної дії реактора? Чому не можна зробити її як завгодно високою?
14. Чи можна з вертольотів чи літаків скласти детальну карту радіонуклідних забруднень полів і присадибних ділянок? Відповідь обгрунтуйте.
15. Чому вимірювання рівня забруднення грунту радіонуклідами у полі чи на лузі значно точніше, аніж у населених пунктах?
16. Чому за однакової концентрації й активності водорозчинні радіонукліди виявляються небезпечнішими для людей, ніж ті, що погано розчиняються у воді?
17. За яких умов річне опромінення людини виявляється меншим: у будинку з бетону; у будинку з дерева?
18. З якою метою зразок їжі чи іншого продукту, активність якого потрібно виміряти, під час вимірювання розташовують у товстостінній свинцевій камері?
19. Що має вищу активність на одиницю маси – деревина берези чи отриманий після її спалювання попіл? Відповідь обгрунтуйте.
20. Відомо, що опромінення насіння помірними дозами іонізуючих чинників супроводжується підвищенням схожості й врожайності. Чи можна на основі цього стверджувати, що радіоактивне випромінювання корисне і для людей? Відповідь обгрунтуйте.