Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Екологія і сценарії майбутнього. Еволюція наукових прогнозів

Розділ 11. Екологія і сценарії майбутнього
11.1. Еволюція наукових прогнозів

Люди завжди мріяли знайти можливість точно передбачувати майбутнє як засіб гарантування безпеки і подолання більшості проблем. "Чарівне дзеркальце" чи інші шляхи "повідомлень з майбутнього" зустрічаються в тих чи інших варіаціях у казках всіх народів світу. На шляху від мрій до дійсності передбачення і прогнози перетворилися в одне з найемоційніших людських занять, стали вельми багатою темою для мистецтва.
З плином часу "відстань і обсяг" передбачень невпинно збільшувалися. Ми не маємо змоги простежити еволюцію передбачень, зробити аналіз кількатисячолітньої боротьби між науковими прогнозами і шаманським залякуванням (наприклад, вже сотні разів відомі "прогнозисти" передбачали точні дати "кінця світу").
Тема нашої книги спонукає звернути увагу на ту обставину, що переважна більшість прогнозів стосувалася невеликої групи людей, племені чи народу, певних подій, які виявлялися важливими лише для цих "зацікавлених" осіб. На наш погляд, домінування "короткотермінових" передбачень зберігатиметься і в майбутньому.
Серйозних прогнозів, які стосувалися б більшої частини чи всієї людності Землі, дуже мало. Цим, як правило, на схилі віку займалися найвідоміші мислителі, яким було що порадити нащадкам. В історію філософії і соціальних наук увійшли погляди вчених Сходу і Заходу (зокрема Платона і Аристотеля) на доцільні методи організації людського суспільства, мету і межі його розвитку й експансії.
Було багато й порівняно точних наукових теорій, серед яких свого часу великого поширення набула теорія Т. Мальтуса. Вчений правильно передбачив наростання суперечностей між природним потягом людства до розмноження і постійного збільшення своєї чисельності та довкіллям, обмеженими ресурсними можливостями невеликої Землі, більша частина поверхні якої вкрита солоною водою.
Його не раз критикували (найзапекліше – у Радянському Союзі), бо не справдилися передбачувані ним межі припинення збільшення кількості людей і початку глобального голоду. Причиною, як відомо, став розвиток технологій та освоєння нових джерел енергії у XX ст. Якби не відбулося зливи відкриттів, а промисловість і сільське господарство лишилися на рівні середини XIX ст., то похмурі передбачення Мальтуса давно стали б дійсністю.
І все ж не варто відкидати основну тезу Мальтуса: обмеженість ресурсів Землі рано чи пізно припинить збільшення чисельності людей через голод, війни, боротьбу всіх проти всіх. Визнаємо, що тих, хто прагнув прислухатися до найпередбачливіших думок Мальтуса та його послідовників, було надто мало ще донедавна.
Як згадувалося у другому розділі, вчені так сильно були захоплені своїми успіхами і зайняті виконанням "негайних замовлень" власних урядів та генералів, що їм ніколи було думати про майбутнє. Упродовж навчання молодь практично не стикалася з поміркованими і складними для сприймання думками тогочасних Платонів (розумні люди були і в той час), легко всотуючи писання романтиків технічного прогресу.
Футуристична і фантастична література є дзеркалом свого часу. Десятки тисяч творів цього жанру у XX ст. славили завойовників планет і зірок, близькі успіхи людей у всьому-всьому... Винятком чи великою рідкістю були розумні та помірковані передбачення майбутнього, точні, а не романтизовані до абсурду оцінювання суті людини, її мети і можливостей.
Передбачуване більшістю фантастів майбутнє так і не настало.
Воно й не могло здійснитися.