Іванов Є.А.

Радіоекологічний контроль. Дозиметр «Прип'ять» і його будова

Розділ 2. Методи радіоекологічних досліджень
2.1. Радіоекологічний контроль

Вивчення складної радіаційної ситуації на Україні потребує проведення досліджень з метою організації системи радіоекологічного (дозиметричного) контролю з використанням приладів, доступних для широкого кола користувачів. Завдання радіоекологічного контролю полягає у кількісній і якісній оцінці параметрів радіаційної ситуації, зумовленої наявністю природних і техногенних джерел радіації та в розробці оптимального способу господарювання за таких умов.

Системою сучасного радіоекологічного контролю передбачається доступність і простота вимірювання рівня гамма-фону, ступеня радіаційної чистоти та рівня індивідуальних доз зовнішнього опромінення за допомогою різноманітних дозиметричних приладів (дозиметрів, радіометрів). Вони повинні бути призначені як для наукових радіоекологічних досліджень, так і для широкого використання населенням та відзначатися портативністю, простотою в експлуатації і низькою вартістю.

 

Сьогодні на Україні випускається понад двадцять дозиметричних приладів різного функціонального призначення. Техніко-експлуатаційні характеристики деяких з них наведені у додатку Б. Однак найбільш використовуються такі дозиметри-радіометри, що відповідають вимогам щодо радіоекологічного контролю (Методичні…, 1990; Основные…, 1988):

  • дозиметр ДГР-01Т призначений для вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінювання;
  • дозиметр «Бета» дає змогу вимірювати густину потоку бета-випромінювання і питому активність речовини;
  • дозиметр «Прип'ять» застосовується для вимірювання щільності експозиційної дози гамма-випромінювання, густини потоку і питомої активності бета-випромінювання.

 

Технічні характеристики цих дозиметричних приладів здебільшого збігаються, однак дозиметр «Прип'ять» має найширшу сферу використання під час проведення радіоекологічного контролю завдяки одночасній можливості вимірювати як гамма- та бета-випромінювання, так і рівень радіоактивного забруднення природного середовища, будівель, продуктів харчування тощо. Саме тому на прикладі дозиметра «Прип'ять» розглянемо правила проведення радіоекологічного контролю забрудненої території, які значною мірою перекликаються з методиками вимірювання іншими дозиметрами.

 

Робота з дозиметром «Прип'ять». Рекомендації щодо користування дозиметром (радіометром) «Прип'ять» розроблені на підставі власного досвіду радіоекологічних досліджень у межах гірничопромислових територій Львівської області (Іванов, 1999, 2001) із застосуванням методичних порад, розроблених групою авторів Національної академії наук, Міністерства охорони здоров'я та багатьох науково-дослідних установ України (Константинов, Журбенко, 1999; Методичні…, 1990; Основные…, 1988; Радиометр..., 1991).

Дозиметр «Прип'ять» призначений для індивідуального або колективного використання під час вимірювання: а) еквівалентної експозиційної дози гамма-випромінювання; б) густини потоку бета-випромінювання; в) чистоти земної поверхні, ґрунту, житла, продуктів харчування, одягу тощо; г) рівнів сумарного радіоактивного забруднення довкілля. Дозиметр портативний, вагою 250-300 г, невимогливий в експлуатації, живиться батарейками типу «Корунд» напругою 9В або від електромережі (рис. 4).

 

Дозиметр бета-, гамма-випромінювання «Прип'ять»

Рис. 4. Дозиметр бета-, гамма-випромінювання «Прип'ять»

1 – цифровий індикатор; 2 – перемикач вибору одиниці виміру поверхневої чи питомої активності бета-випромінювання; 3 – перемикач вибору одиниці виміру потужності гамма-випромінювання; 4 – перемикач виду вимірюваного бета- чи гамма-випромінювання; 5 – перемикач піддіапазонів вимірювання; 6 – перемикач встановлення тривалості виміру показань; 7 – кнопка контролю напруги живлення; 8 – вмикач звукового сигналу; 9 – вмикач живлення; 10 – гніздо живлення від електромережі

 

Радіометр «Прип'ять» є приладом прямого вимірювання, величина рівня радіоактивного забруднення зчитується відразу з цифрового індикатора. Датчики, які фіксують іонізуюче випромінювання радіації та індикатор розміщені в одному корпусі. Сталева знімна кришка дозиметра, що міститься на задній панелі приладу, служить фільтром для поглинання бета-випромінювання під час проведення вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання. У радіометрі передбачена можливість вибору тривалості вимірювання (від 20 с до 100 хв), що дає можливість суттєво підвищувати точність результатів у разі малих доз радіації, та звукова індикація для швидкої попередньої оцінки рівня радіоактивного забруднення довкілля.

Розглянемо призначення органів управління дозиметра (на приладі назви вказані на російській мові). Перемикач «Живлення-Вкл» служить для під'єднання до джерела живлення - батарейки або електромережі. Гніздо живлення від електромережі міститься праворуч від перемикача. До нього підходить блок живлення від калькуляторів «Електроніка» (9 В). Поява цифр на табло індикатора свідчить про те, що напруга живлення перебуває у нормі. Під час натискання кнопки «Контроль живлення» на табло висвітлюється показник напруги у вольтах. Для проведення радіоекологічного контролю нормальною вважається напруга не менше як 7 вольт.

Перемикач «Режи м β - γ » необхідний для перемикання виду вимірюваного бета- або гамма-випромінювання. Два інших перемикача, зліва і справа, призначені для вибору одиниць виміру радіації: правий «Н-Х» змінює одиниці виміру потужності дози (Н – у мкЗв/год; Х – у мР/год); лівий «φ-Аm» одиниці виміру поверхневої (густини потоку) і питомої активності джерела бета-випромінювання (поверхневої φ – у см-2·хв-1; питомої Аm – у Кі/кг-1).

Нижче розміщені два інших перемикача: зліва «Час» – для встановлення тривалості виміру показань дозиметра (20-200 с – при вимірюванні у діапазонах «Н» , «Х», «φ»; 10-100 хв – при вимірюванні у діапазоні «Аm»); справа «Межа» – для вибору піддіапазонів виміру (верхнє положення – чутливий піддіапазон; нижнє положення – піддіапазон, який характеризується чутливістю у 10 разів меншою).