Шевчук В.О. (ред.)

Ілько Борщак. Іван Мазепа. - Примітки (частина 1)

Примітки

Доповідь подається за виданням: «Записки наукового товариства імені Т. Шевченка, т. CLII, Львів, 1933, с 1-33.
1. Імагінація – уява.
2. Неточність, монографій про І. Мазепу є дві. Друга написана Ф. Уманцем («Гетьман Мазепа», Санкт-Петербург, 1897).
3. «Ревю історичних досліджень» (фр.).
4. «Французька газета».
5. Факт легендарний. С. Величко, який довго працював побіч гетьмана, вказує, що І. Мазепа був в ув'язненні. Сірко відпустив його на клопотання І. Самойловича.
6. Софія – російська цариця. Перед тим царювало троє царів: Софія, Іван та Петро Олексійовичі. Йдеться про переворот, здійснений Петром І у серпні 1689 року.
7. Горленко Дмитро – прилуцький полковник у 1692-1708 роках. Перейшов на бік Карла XII, але в 1715 році повернувся, був оселений у Москві, в 1731 році дістав дозвіл повернутися на Україну. Ломиковський Іван – генеральний обозний часів Мазепи. У 1709 році пішов на еміграцію, помер у 1715 році в Яссах.
8. Перфектний – сталий, досконалий.
9. Переклад цитати: «Покладіться на мою совість і мій простий розумець».
10. Макіавеллі Ніколо (1469-1527) – італійський політичний письменник. «Князь» – це найвизначніший його твір, де подається ідеал керівника держави. Цікаво, що сучасник І. Мазепи С. Величко теж зве його в своєму літописі «Махіавелем», тобто Макіавеллі.
11. Бетлен Габор (1580-1629) – угорський король, провадив переговори з козаками, спрямовані проти Польщі.
12. Конверсуючи – спілкуючись, входячи в ділові стосунки.
13. Конфіденція – довірочна, таємна справа.
14. Тут перечислюється тодішня козацька старшина.
15. Скоропадський Іван (1646-1722) – полковник стародубський, з 1708 року – гетьман України, пішов супроти І. Мазепи. Див. прим. 25 до нарису М. Костомарова.
16. Апостол Данило (1654-1734) – миргородський полковник, згодом у 1627 році – став гетьманом України. Спершу приєднався до І. Мазепи, але швидко від нього відійшов і приєднався до російської армії. Див. прим 24 до нарису М. Костомарова.
17. Нахимовський Федір (? – 1758) – український дипломат, пішов на еміграцію, виконував дипломатичні доручення гетьманів І. Мазепи та П. Орлика. Жив у Туреччині, Швеції, Польщі, в Криму.
18. Кенігсен Фрідріх (? – 1708) – саксонський інженер, осавул геральної артилерії, за І. Мазепи – один із керівників оборони Батурина у 1708 році. Помер від ран в російському полоні.
19. Тетеря Павло – гетьман Правобережної України в 1663-1665 роках, зять Богдана Хмельницького. Був польської орієнтації.
20. Коломацька рада – козацька рада 1687 року, на якій було обрано гетьманом Івана Мазепу. Див. прим. 1 до нарису М. Костомарова.