Шевчук В.О. (ред.)

Ілько Борщак. Іван Мазепа. - Примітки (частина 2)

21. Самойлович Григорій (? – 1687) – син гетьмана І. Самойловича, полковник чернігівський у 1665-1667 роках, страчений росіянами у Севську.
22. Тодішні грошові одиниці різних народів.
23. Перечислено російських державних діячів, сучасників Івана Мазепи.
24. Сфорца та Медічі – італійські магнати, тирани Мілана та Флоренції.
25. Гордієнко Кость (? – 1722) – кошовий отаман Запорозької Січі, підтримав повстання І. Мазепи, емігрував разом із ним, згодом організував Олешківську Січ.
26. «За і проти» (латин.)
27. Катастрофа під Переволочною – тут переправлялося на правий берег Дніпра шведське військо. Воно загаялося, і сюди приспіло російське військо, шведському королеві ледве вдалося втекти.
28. Мигура Іларіон – гравер на міді кінця XVII – початку XVIII століття, архідиякон Києво-Печерської лаври. Виконав між іншим, великий мідєрит на пошану І. Мазепи.
29. Галаховський (Галяховський) Данило – видатний український гравер на міді, працював у Києві на початку XVIII століття.

Феофан Прокопович. За І. Мазепи був професором Київської академії. Малюнок

30. Манлій – в історії прославилося кілька Манліїв: Маркус Манлій – консул в 392 році до нашої ери. Був ще Манлій Імперіос – диктатор у 363 році до нашої ери; був Манлій Вульс – консул у 199 році до нашої ери, переможець галатів у Малій Азії.
31. Пуклі – волосся, кучері.
32. Перманентна небезпека – незмінна, постійна небезпека.
33. Дума тут подана не повністю. Далі ми подамо повний її текст.
34. Білянс – баланс.
35. Тепер уже доказано, що «Історію Русів» написав не Полетика. Полетика Григорій (1725-1784) – український політичний діяч, прихильник автономії України.
36. Мартос Олексій (1790-1842) – український історик, автор п'ятитомної «Історії України», яка, однак, не збереглася, написав спогади і щоденник, які охоплюють 1806-1816 роки.
37. Горленко Василь (1853-1907) – знавець української старовини, письменник-есеїст.
38. Атавізм – поява в нащадків ознак, які мали діди, а не мали батьки.
39. Руським народом до XVIII століття називався народ український, росіяни звалися московським народом. «Руський» синонім «Українського».
40. Й. К. В. – його королівська величність, далі буде Н. Й. К. В. – найясніша його королівська величність.