Рожик М.Є. та ін.

Характер Першої світової війни

§1. Причини і характер Першої світової війни

Характер Першої світової війни

Імперіалістичні уряди та політичні партії всіляко маскували грабіжницький характер війни. Вони заявляли, що ведуть війну задля щастя власного народу й «вічного миру» для майбутніх поколінь. Активно пропагувався мілітаризм, розпалювався шовінізм. Для цього широко використовували пресу і кіно.
Світова війна була імперіалістичною, загарбницькою, несправедливою з боку обох блоків. Вона поставила під загрозу долю багатьох держав і народів.

Документи

1. З таємної «Доповідної записки професорів» канцлерові Німеччини про цілі війни 1914 року

Щоб забезпечити «тривалий мир», потрібно: а) у Франції грунтовно поліпшити наш західний кордон від Бельфору до моря. Треба завоювати частину північно-західного французького берега каналу, щоб мати стратегічні гарантії проти нападу Англії й дістати сприятливіший вихід до океану. На Францію треба накласти нещадно високу суму у вигляді воєнної контрибуції. Нам не слід також забувати, що Франція має порівняно великі колонії... б) втримання Бельгії народ вважає за питання честі, що не підлягає обговоренню... в) на кордоні з Росією треба створити з російських земель прикордонний пояс, доступний німецькій сільськогосподарській колонізації. Та ми не зупинимося перед тим, щоб указати й на російські остзейські провінції... г) оскільки ця війна є війною Англії проти впливу Німеччини на світовому ринку, на морі та в заокеанських країнах, то треба домогтися повернення на світовий ринок та забезпечити собі морські шляхи. В Африці зведемо нашу колоніальну імперію. Та потрібні задовільні придбання і в інших частинах світу. Для забезпечення колоній необхідна свобода морів. Гарантії її: укріплена позиція на берегах Ла-Маншу; підрив ланцюга англійських опорних пунктів, що охоплюють усю земну кулю. Вдарити по Єгипту, хребту англійського світового владарювання. Контрибуції мають бути такими, щоб вони відшкодували державі її воєнні видатки... й дали б можливість відновити та розширити нашу військову могутність.

2. З таємної доповіді міністра закордонних справ Росії про цілі Антанти. 14 вересня 1914 року

1. Головна мета союзників – зламати могутність Німеччини та її претензії на військове й політичне панування...
2. Територіальні зміни повинні визначатися принципом національностей.
3. Росія приєднує до себе нижню течію Німану та східну частину Галичини, а до Царства Польського вона приєднує східну Познань, Сілезію та західну частину Галичини.
4. Франція повертає назад Ельзас-Лотарингію, додавши до неї яку хоче частину рейнської Пруссії та Палатинату.
5. Бельгія істотно розширює свою територію.
6. Шлезвіг-Голштінія повертається Данії...
9. Сербія приєднує до себе Боснію і Герцеговину, Далмацію та Північну Албанію...
11. Греція приєднує до себе південь Албанії, за винятком Валлони, яка відійде до Італії.
12. Англія, Франція та Японія поділять між собою німецькі колонії...
14. Німеччина й Австрія заплатять воєнну контрибуцію.

3. З декларації соціал-демократичної фракції німецького рейхстагу. 4 серпня 1914 року

...Тепер ми стоїмо перед залізним фактом війни. Нам загрожують страхіття ворожих навал. Ми мусимо тепер голосувати не за війну чи проти неї, а розв'язувати питання про виділення коштів, необхідних для захисту країни... Керуючись цим положенням, ми голосуватимемо за потрібні кред

4. З маніфесту керівництва французької соціалістичної партії в серпні 1914 року

...Національна єдність, яка воскресла на початку війни і тим скріпила серця, повинна тепер виявити всю свою силу.
Потрібно, щоб уся нація піднялася на захист своєї території і свободи з тим героїчним запалом, який завжди спалахував... у подібні моменти.

5. Із заяви К. Лібкнехта в рейхстазі 1914 року

Теперішня війна є імперіалістичною війною, розпочатою з метою великомасштабних завоювань, особливо з боку Німеччини. Ця війна є також бонапартистською авантюрою для розгрому й деморалізації швидкого наростаючого революційного робітничого руху...
Ми застерігаємо уряди й правлячі класи всіх воюючих країн від продовження кривавої різанини й закликаємо трудящі маси цих країн добитися припинення її. Тільки мир на основі міжнародної солідарності може бути міцним.

Хрестоматия по новой истории. М., 1953, ч. 11, с 505-506.

Запитання і завдання

1. Перелічіть війни кінця XIX- початку XX ст., що передували першій світовій війні і коротко охарактеризуйте їх.
2. Назвіть причини створення, склад і цілі Троїстого союзу й Антанти.
3. Розкрийте причини й характер першої світової війни. На основі аналізу документів 1 і 2 розкажіть про цілі держав у війні.
4. Якою була позиція соціал-демократів стосовно війни?
5. Дайте оцінку інтересів сторін у війні.
6. Чи можна було запобігти першій світовій війні?
7. Проаналізуйте плани можливого поділу світу на основі документа 2.