Рожик М.Є. та ін.

Воєнні та політичні події 1918 року. Завершення Першої світової війни

§5. Воєнні та політичні події 1918 року. Завершення Першої світової війни

До весни 1918 р. більшовики зуміли захопити владу не тільки в Петрограді, а й в інших містах Росії. Проте з кожним днем наростала боротьба проти їхнього режиму. Так, у Москві вони змушені були кинути значні сили для придушення антибільшовицького виступу юнкерів, що були головною збройною силою у цій другій столиці Росії. Невдовзі більшовики встановили свою владу в центральних районах країни, але в національних окраїнах імперії розпочався рух опору народів, які приступили до побудови власних держав.
У Росії утверджувався тоталітарний режим, котрий більшовики називали «диктатурою пролетаріату». Невдовзі вони створили каральні органи, які повинні були захищати необмежену владу невеличкої купки лідерів партії. У грудні 1917 р. була створена Всеросійська Надзвичайна Комісія (ВНК), яку очолив Ф. Дзержинський. Організовувалися також так звані революційні трибунали для боротьби із зовнішнім ворогом. 15 січня 1918 р. В. Ленін підписав декрет про створення Червоної армії.
Захопивши владу, партія більшовиків розгорнула нещадну боротьбу зі своїми противниками. Вона широко практикувала арешти, розстріли, конфіскацію майна і т. п. Надзвичайні методи стали постійною практикою державної діяльності більшовиків по всій Росії. Заарештовували царських генералів, чиновників, офіцерів, промисловців, купців і як «ворогів народу» розстрілювали їх без суду й слідства. Терор, примусове виселення, трудова повинність, встановлення державної монополії в торгівлі були основними методами діяльності більшовицьких органів влади у 1918-1920 pp.
В. Ленін і його прибічники піднесли терор до рангу державної політики, прикриваючись гаслом захисту пролетарської революції. При цьому захисники більшовизму всю вину за терор у перші роки існування радянської влади покладали на «білий» терор, голод і громадянську війну.