Рожик М.Є. та ін.

Особливості економічної стабілізації у США у міжвоєнний період

§14-15. Сполучені Штати Америки у міжвоєнний період

Особливості економічної стабілізації у США

Великий попит у європейських державах на американські товари і кредити сприяв значному господарському піднесенню країни. Швидкими темпами розвивалося автомобіле- і літакобудування, радіо- і кінопромисловість та інші галузі. Обсяг індустріального виробництва у 1923-1929 pp. зріс на 20%. США випускали промислової продукції більше, ніж Німеччина, Франція, Англія, Японія та Італія разом узяті.
Американські підприємці впроваджували у виробництво нову техніку й технологію, удосконалювали виробничі процеси, запроваджували широку стандартизацію. Найбільш швидкими темпами ці заходи здійснювались у новітніх галузях. Значного розвитку досягла, наприклад, автомобільна промисловість, яка випускала 4-5 млн. машин на рік. Масове виробництво автомобілів зумовило швидкий ріст мережі шосейних доріг, вплинуло на міське і сільське будівництво.
Прискореними темпами йшла концентрація виробництва й капіталів. До 1929 р. великі монополії об'єднали майже половину промислових підприємств держави, на яких було зайнято 90% усіх робітників. Вони випускали 92% усієї промислової продукції. Сталевий трест Моргана зосередив у своїх руках 40-45%
усього виробництва сталі. Компанії «Форд», «Дженерал моторс» та «Крайслер» контролювали майже всю автомобільну промисловість.
Водночас зріс вивіз капіталів за межі США. Основна маса капіталовкладень припадала на країни Латинської Америки та Європи. В той же час у США було встановлено високі тарифи на ввіз іноземних товарів. У 1921-1929 pp. експорт США переважав імпорт на 7,7 млрд. дол.
Економічне зростання США у 20-х роках американці називали «ерою процвітання». Успіхи в економічному житті базувалися на ефективній організації виробництва та інтенсифікації праці американських робітників. Широко впроваджувалися наукові методи організації виробництва (зокрема, система Тейлора) та раціонального використання робочого тижня, тривалість якого становила 50 і більше годин.
У 1923 р. за загадкових обставин помер президент Гардінг. Вищу державну посаду США посів віце-президент Калвін Кулідж, який продовжував політику свого попередника. На виборах 1924 р. він був обраний президентом на черговий строк (1925-1929). Кулідж заохочував зовнішню торгівлю, надавав пільги корпораціям, що працювали на експорт, сприяв розвитку торгового флоту, проводив політику жорсткого протекціонізму.
У своїй зовнішній політиці американський уряд намагався розширити ринки збуту товарів та сферу інвестицій капіталів. Разом з тим США активно надавали позики іншим державам.
Посилилося проникнення США на Далекий Схід, головним чином у Китай, стосовно якого Сполучені Штати проводили політику «відкритих дверей» і «рівних можливостей». У Вашингтоні розраховували на те, що економічна перевага дасть змогу американському бізнесові витіснити англо-японських суперників.
На початку 30-х років американські капіталовкладення в Латинській Америці досягли 7,5 млрд. дол. Фінансові системи більшості латиноамериканських держав потрапили під безпосередній контроль США.

Велика Депресія

У 1928 р. в США відбулися президентські вибори, які проходили під знаком «просперіті» (від англ. prosperity – процвітання) Америки. Новим президентом став республіканець Г. Гувер (1929-1933). Він висунув програму ліквідації злиднів. Проте далекосяжні задуми нового президента були приречені на провал, оскільки роки його правління співпали з найбільшою світовою економічною кризою. Восени 1929 р. на нью-йоркській біржі почалося стрімке падіння курсу акцій. За чотири роки депресії збанкрутував 5761 банк із загальною сумою вкладів 5 млрд. дол. Навесні 1933 p. всі банки США були закриті. Кризові явища поширилися на всі галузі економіки. До 1933 р. промислове виробництво у США порівняно з 1929 р. скоротилося на 46%. Видобуток вугілля зменшився на 42%, виплавка чавуну – на 79%, сталі – на 76%, випуск автомобілів – на 80%. Фактично промислове виробництво США у цей період перебувало на рівні 1905-1906 рр.
Руйнівні процеси у промисловості перепліталися із занепадом аграрного виробництва. Традиційний вивіз американської пшениці скоротився на 82%, на 30% знизився попит на бавовну. Ціни на сільськогосподарські продукти у 1932-1933 pp. зменшилися у 3-4 рази.
Для виходу з кризової ситуації уряд США вживав невідкладних заходів. Зокрема, 8 млрд. дол. виділялося для капітального будівництва. З млрд. дол. вклали у власні підприємства промисловці і залізничні монополії. Була створена національна кредитна корпорація. Уряд скуповував сільськогосподарські продукти, намагаючись у такий спосіб підняти ціни. Він також підвищив тарифи на ввіз іноземних товарів. Однак усі ці державні регулюючі заходи не привели до помітної стабілізації соціально-економічного становища в країні.
«Велика депресія» негативно позначилася на життєвому рівні населення. У 1931-1932 pp. загальне невдоволення народу вилилося у «голодні походи» на Вашингтон. На початку 1933 р. кількість безробітних становила 17 млн. чол. Роки кризи були найважчим періодом американської історії. З іншого боку, вони значно вплинули на урядову політику і поведінку правлячих кіл, а отже, і на зміну політичного становища у світі.