Рожик М.Є. та ін.

Сполучені Штати Америки у міжвоєнний період

§14-15. Сполучені Штати Америки у міжвоєнний період

Документи

1. Закон США про оздоровлення національної промисловості, заохочення здорової конкуренції, організацію корисних громадських робіт і досягнення деяких інших цілей. 16 липня 1933 року (Витяг)
Цим признається, що країна перебуває у стані загальної біди, яка несе небезпеку дальшого поширення безробіття, дезорганізації промисловості, що в свою чергу лягає тягарем на міжнародну і зовнішню торгівлю, завдає збитків народному добробуту і підриває життєвий рівень американського народу. Цим заявляється також, що Конгрес буде проводити політику, спрямовану на усунення труднощів, що стоять на шляху вільного розвитку міжнародної і зовнішньої торгівлі, яка сприяє послабленню цього напруженого становища; на досягнення загального добробуту шляхом заохочення організації промисловості і спільних дій різних професійних груп; на те, щоб стимулювати і підтримувати спільні дії праці і підприємств на основі їх визнання з боку уряду і під його наглядом; на знищення несправедливої практики в діловій діяльності; на заохочення найбільш повного використання наявних виробничих потужностей: на те, щоб уникнути непотрібних обмежень виробництва (за винятком тих випадків, коли це буде тимчасово необхідним); на збільшення споживання промислових і сільськогосподарських продуктів шляхом підвищення купівельної спроможності населення; на зменшення безробіття і надання тут необхідної допомоги і на поліпшення умов праці; а також будь-якими іншими способами прагнучи до оздоровлення промисловості і збереження природних багатств...

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М, I960, с. 524.

2. Із американського плану на випадок участі США у війні. 1939 рік
«Перешкодити порушенню букви і духу доктрини Монро шляхом захисту частини території Західної півкулі, звідки може загрожувати небезпека життєвим інтересам Сполучених Штатів Америки, одночасно прикриваючи Сполучені Штати, їх володіння і морську торгівлю. Береться до уваги, що ця територія включає будь-яку частину Західної півкулі північніше приблизно 10° півд. широти». 2. Передбачалось, що Сполучені Штати, Англія і Франція діють погоджено, за умови, що Сполучені Штати не беруть активної участі у воєнних діях на Європейському континенті, їх головний внесок у спільні зусилля полягає в охороні інтересів демократичних держав на Тихому океані і виконанні завдань, які мають суттєве значення для захисту цих інтересів і для розгрому сил противника на Тихому океані.

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 2. М., 1960, с. 496-97.

Запитання і завдання

1. Охарактеризуйте економічне становище США після закінчення першої світової війни.
2. Яких принципів міждержавних відносин дотримувався президент В. Вільсон?
3. Чому США не стали членом Ліги Націй?
4. Назвіть робітничі організації США, які відігравали головну роль у боротьбі за права робітництва.
5. Як відбувалася післявоєнна стабілізація у США?
6. Якими подіями розпочалася «велика депресія»?
7. Охарактеризуйте стан промислового виробництва США у 1929-1933 pp.
8. Яку політику проводили США у Латинській Америці?
9. Проведіть конференцію на тему «Франклін Делано Рузвельт і його «новий курс».