Рожик М.Є. та ін.

Німеччина у міжвоєнний період. Конституція Веймарської республіки

§16-17. Німеччина у міжвоєнний період

Документи

1. З конституції Веймарської республіки 11 серпня 1919 р.
Стаття 20. Рейхстаг складається із депутатів німецького народу.
Стаття 21. Депутати є представниками усього народу. Вони підкоряються тільки своїй совісті і не зв'язані мандатами.
Стаття 22. Депутати обираються загальною, рівною, прямою і таємною подачею голосів на основах пропорційного представництва, чоловіками і жінками, що досягай 20-річного віку. Вибори повинні проводитись у неділю або у дні громадського відпочинку...
Стаття 41. Президент імперії обирається усім німецьким народом. Може бути обраний кожний німець, котрому виповнилось 35 років.
Стаття 109. Всі німці рівні перед законом. Публічно-правові привілеї і обмеження, обумовлені народженням або станом, скасовуються...
Стаття 114. Свобода особи недоторканна. Обмеження або позбавлення особистої свободи публічною владою допускається лише на підставі закону. Особи, позбавлені свободи, повинні бути не пізніше як наступного дня поставлені до відома, якими властями і на якій підставі віддано розпорядження про позбавлення свободи; негайно їм повинна бути надана можливість представити заперечення проти позбавлення їх свободи.
Стаття 115. Житло кожного німця є його вільним сховищем. Воно недоторканне. Винятки допускаються лише на підставі закону.
Стаття 123. Усі німці мають право збиратися мирно і без зброї, не роблячи попередньої заяви і не питаючи особливого дозволу. Для зборів під відкритим небом імперський закон може встановити обов'язок попередньої заяви і у випадку безпосередньої небезпеки для громадського спокою забороняти їх.
Стаття 125. Гарантується свобода і таємниця виборів...
Стаття 153. Власність забезпечується конституцією...

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М, 1960, с. 295-297.

2. Запис розмови німецького журналіста з радником управління міністерства закордонних справ Німеччини Кляйстом. 13 березня 1939 р.
Кляйст сказав, що в березні 1939 р. Гітлер прийняв рішення ліквідувати ту частину Чехословаччини, що залишилася. (...)
Війна проти Радянського Союзу лишається останнім і вирішальним етапом німецької політики успішного втілення німецьких планів. (...) Тому, можливо, що Польща спочатку зазнає територіального поділу (відділення районів, що колись належали Німеччині й утворення Західноукраїнської держави під німецьким протекторатом) і буде зорганізована політично (призначення керівників польської держави, надійних з німецького погляду) до того, як можна буде розв'язати війну проти Росії з допомогою Польщі й через Польщу. №21.ІХ/СС. 168-70.

З книги: Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993, с 1.

Завдання і запитання

1. Яких втрат зазнала Німеччина у першій світовій війні?
2. Визначте основні причини Листопадової революції в Німеччині. Які її наслідки?
3. Назвіть роки існування Веймарської республіки.
4. Назвіть основні політичні партії, які діяли в Німеччині в період Веймарської республіки.
5. Практичне завдання. Складіть тези до теми «Веймарська республіка».
6. Які основні причини зростання чисельності нацистської партії в Німеччині?
7. Чому ліві і центристи не змогли перешкодити приходу Гітлера до влади?
8. Поясніть, чому багато німців підтримувало Гітлера?
9. Що заважало Лізі Націй здійснити свою миротворчу місію і не допустити поширення фашистської агресії?