Рожик М.Є. та ін.

Зовнішня політика Польщі у міжвоєнний період

§20. Польща у міжвоєнний період

Зовнішня політика

У січні 1934 р. Польща уклала з Німеччиною пакт про ненапад строком на 10 років. 17 березня 1938 р. трапився прикордонний конфлікт з Литвою. Польща виступила з ультимативною вимогою за 24 години відновити дипломатичні відносини, перервані у 1920 р. у зв'язку з польською окупацією Вільна. 50-тисячна польська армія готова була перейти литовський кордон. Але радянський уряд демонстративно виявив своє невдоволення такими намірами. У листопаді 1938 р., в результаті мюнхенської змови, Польща приєднала до себе Тешинську область Чехословаччини.
Правлячі кола нацистської Німеччини посилювали тиск на Польщу. Наприкінці березня 1939 р. вони почали вимагати від неї Гданськ та права на побудову через польську територію двох автострад, які б з'єднали Німеччину зі Східною Пруссією. Використовуючи німців, котрі проживали у Польщі, німецькі урядовці організовували підривну роботу. Вони вели агітацію за перегляд західних кордонів Польщі, провокуючи ворожі, антидержавні настрої серед німецького населення Польщі. Все це призвело до нового загострення польсько-німецьких відносин.
Польща знову почала шукати захисту й гарантій безпеки в Англії та Франції. На початку квітня 1939 р. вона уклала з Англією договір про взаємну допомогу. 1 вересня 1939 р. Німеччина, а 17-го- СРСР напали на Польщу, швидко розгромили її збройні сили й окупували її територію. Польський уряд покинув країну.

Документи

1. ...Отже, Польща, Литва та інші балтійські держави, що виокремилися з Росії, повинні боятися відродження російської сили на їх східних кордонах/Водночас вони опинилися перед загрозою відродження Німеччини. Тому їх наново здобута незалежність навряд чи зможе вижити в умовах об'єднання цих двох тимчасово ослаблених великих держав. Тенденцію до такого об'єднання продемонстрував Рапалльський договір від 16 квітня 1922 р.
Затиснуті Росією, з одного боку, і Німеччиною – з другого, вони мали такий же сильний зовнішній мотив, як і Естонія та Латвія, щоб триматися разом. Цей спільний інтерес спирався і на спільні історичні традиції. На жаль, ці реальності не перешкодили повному відчуженню цих двох країн...
Гострі тертя між Польщею і Литвою у 1920-1923 pp. негативно вплинули на стосунки Литви з державами Антанти, під захистом яких перебувала Польща. ...Конфлікти між Польщею й Литвою, які розгорнулися у 1920 р. через визначення спільного кордону, додали нової гостроти проблемам Східної Європи.

Survey of international Affairs. 1920-1923. London: Oxford University Press. 1927, p. 249-250.

2. Із Мирного договору між Росією та Україною, з одного боку, і Польщею – з другого. 18 березня 1921 р.
...Ст. III. Росія й Україна відмовляються від будь-яких прав і претензій на землі, розташовані на захід від кордону, описаного в статті II цього договору. (Польща відмовилася від кордону по «лінії Керзона», захопивши українські й білоруські землі. -Авт.).
Ст. IV. Із колишньої приналежності частини земель Польської Республіки до колишньої Російської імперії не випливає жодних зобов'язань перед Росією, за винятком передбачених цим договором.
Так само із колишньої спільної приналежності до колишньої Російської імперії не випливає жодних взаємних зобов'язань і турбот, за винятком передбачених цим договором, між Україною, Білорусією і Польщею.
Ст. V. Обидві сторони, що домовляються, взаємно гарантують повну повагу державного суверенітету другої сторони і утримуються від будь-якого втручання в її внутрішні справи. Зокрема, від агітації, пропаганди, будь-якої інтервенції чи її підтримки. ч
Обидві сторони, що домовляються, зобов'язуються не створювати і не підтримувати організацій, які мають на меті замах на її територіальну цілісність чи збройну боротьбу з другою стороною, що домовляється, так само, як і організацій, які приписують собі роль уряду другої сторони чи частини її території. З огляду на це, сторони зобов'язуються не дозволяти перебування на своїй території таких організацій, їх офіційних представників та інших органів...

Документы внешней политики СССР. М, 1959, Т. 3, с. 619-623

Запитання і завдання

1. Коли було відновлено незалежну польську державу?
2. Хто очолив перший уряд Речі Посполитої у післявоєнні роки?
3. Які ухвали прийняла Паризька мирна конференція з польського питання?
4. Коли Рада послів визнала право Польщі на Східну Галичину?
5. Коли розпочалася польсько-радянська війна?
6. Коли було підписано Ризький мирний договір?
7. Хто очолив державну владу після перевороту 1926 р.?
8. Які обставини спричинили державний переворот 1926 р.?
9. В яких галузях польської економіки найгостріше відчувалася економічна криза?
10. Які зміни в життя Польщі внесла конституція 1935 p.?
11. Якими були основні напрями зовнішньої політики Польщі наприкінці 30-х років?