Рожик М.Є. та ін.

Японія у міжвоєнний період

§29-30. Японія

Документи

1. «Рисові бунти» в Японії (із статті Сен Катаями)
«Розпочавшись 3 серпня 1918 року в префектурі Тайяма і закінчившись 17 вересня того ж року, ці бунти охопили 36 префектур (губерній) в Японії, або дві третини усієї її території, і 10 млн. чоловік. 90 відсотків учасників «рисових бунтів» складали робітники. Бунти відбувались в 144 містах й супроводжувались численними кривавими зіткненнями з поліцією, жандармерією і військами, які силою придушували маси, що встали на боротьбу...
По суду 7813 чоловік були ув'язнені. Якщо врахувати ці факти, значення «рисових бунтів» стане очевидним».

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М., I960, с.

2. З меморандуму генерала Танаки. 25 липня 1927 р.
«В інтересах самозахисту і заради захисту інших Японія не зможе усунути труднощі у Східній Азії, якщо не буде проводити політику «крові і заліза». Але проводячи таку політику, ми опинимося віч-на-віч з Америкою, яка під'юджує проти нас Китай, здійснює політику боротьби з отрутою за допомогою отрути. Якщо ми в майбутньому захочемо захопити в свої руки контроль над Китаєм, ми змушені будемо розгромити Сполучені Штати, тобто вчинити з ними так, як ми повелися в російсько-японській війні».

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М., I960, с. 7

3. Японська антивоєнна листівка. 1938 р.
Що дало японському народу захоплення Маньчжурії?
Коли розпочалися маньчжурські події, нас закликали до захисту імператора, до захисту самурайських традицій, щоб поліпшити життя нашого народу. Насправді народ зазнав численних жертв: наші брати були обмануті панівними класами, вони офірували своє життя заради їх інтересів. Немає межі обуренню і бідуванням народу. Хіба цей шлях веде наше життя до кращого?
Війна, війна... Кому вона вигідна? Хто хоче нажити на ній повні кишені? Кажіть, дайте нам пряму і чесну відповідь! Хіба не таку ж мету переслідує японська вояччина у війні супроти Китаю?

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М, 1960, с. 744-745.

Запитання і завдання

1. Які економічні наслідки мала для Японії перша світова війна?
2. Як розвивався демократичний і профспілковий рух у перші повоєнні роки?
3. Які обставини зумовлювали кризові явища в японському господарстві?
4. Коли розпочалися «рисові бунти»?
5. Яке значення для внутрішньополітичного розвитку країни мав закон про вибори 1925 p.?
6. Охарактеризуйте внутрішню політику Японії у 20-30-х роках.
7. Складіть перелік основних заходів японських правлячих кіл по підготовці до війни у 1937-1941 pp.
8. Коли японські війська розпочали наступ на стратегічні й економічні центри Південного Китаю?
9. Які інтереси переслідувала Японія при нападі на Китай у 1937 p.?
10. Чи відповідали принципи, проголошені в документах імперської конвенції, потребам японського народу?