Рожик М.Є. та ін.

Іран у міжвоєннний період. Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн Середнього Сходу

§35. Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн Середнього Сходу

Іран

У роки першої світової війни Іран, що був колонією Англії і царської Росії, став ареною воєнних дій між англо-російськими та німецько-турецькими військами.
На початку 1918 р. англійці окупували всю територію Ірану, нав'язавши йому договір, у відповідності з яким іранську армію, фінанси, будівництво, шляхи сполучення, зовнішню торгівлю та інші сфери суспільно-економічного життя Ірану було поставлено під контроль англійських радників та інструкторів.
У квітні 1920 р. в Тавризі почалося повстання проти окупаційного режиму, яке очолив лідер партії азербайджанських демократів шейх М. Хіабані. Повсталі вимагали проголошення Ірану республікою, проведення демократичних реформ та автономії для Азербайджану. В серпні 1920 р. до Тавризу прибуло шахське військо. Протягом вересня об'єднані сили англійських та шахських військ придушили повстання. Шейх М. Хіабані й багато його прихильників загинули в боях. У 1920 р. національно-визвольний рух розгорнувся в Гіляні, північній провінції Ірану. Повстання в іранському Азербайджані й Гіляні активізували антиімперіалістичні й демократичні настрої в Тегерані, центральних і південних регіонах країни. Під тиском масового невдоволення проанглійський уряд шаха Восуг-ед-Доуле у червні 1920 р. змушений був піти у відставку.
У лютому 1921 р. російські козацькі полки під командуванням Реза-хана здійснили в країні державний переворот. Новий уряд на чолі з Зія-ед-Діном в Ірані називали «чорним кабінетом». По відношенню до Росії він проводив обережну політику, хоча й погодився у 1921 р. на підписання двостороннього договору з Москвою. Зміна уряду не сприяла стабілізації в країні.
Протягом 1921 р. в Ірані відбулися численні виступи: в Гіляні, Хорасані, Азербайджані. В придушенні національно-визвольної боротьби брали участь російські козаки, англійські війська та збройні сили внутрішньої реакції. Плани англійців перетворити Іран у колонію не здійснились. У 1922 р. англійські війська були виведені з іранської території. Однак британський капітал зберіг міцні позиції в економіці Ірану. Тут діяли Англо-Іранська нафтова компанія, Шахиншахський банк та ін.
Через роздробленість і внутрішню боротьбу Іран став легкою здобиччю економічно розвинутих країн.
У 30-х роках іранський уряд спробував ліквідувати концесію Англо-Іранської нафтової компанії на пошук і видобуток нафти. Рішення обґрунтовувалося тим, що концесійний договір, підписаний під збройним тиском Англії, суперечив національним інтересам Ірану. Суперечка між Англією та Іраном навколо концесії була винесена на розгляд у Лігу Націй, внаслідок чого права компанії дещо обмежувались. Проте у 1933 р. було укладено нову угоду, згідно з якою збільшувались вклади Англо-Іранської нафтової компанії у казну Ірану. Термін концесії був продовжений до 1993 р.
Іран значно обмежив торгові відносини з СРСР, частка яких становила майже 40% його зовнішньоторгового обороту. Натомість шахський уряд пішов на зближення з Німеччиною, яка намагалась використати територію Ірану як плацдарм для здійснення своїх експансіоністських планів. Напередодні війни на долю Німеччини припадала майже половина всієї зовнішньої торгівлі Ірану. Німеччина монополізувала поставки залізничного і промислового устаткування, будувала в Ірані аеродроми, поставляла зброю, контролювала воєнні заводи.
У серпні 1941 р. СРСР увів свої війська на територію Північного Ірану. У Південний Іран вступили англійські збройні сили. 27 вересня було сформовано новий уряд на чолі з Форуги, який обіцяв вислати з Ірану дипломатичних представників Німеччини та її сателітів. У вересні 1941 р. Реза-шах змушений був зректися престолу і виїхати з Ірану. Його правонаступником оголосили сина Мохамеда Реза, котрий вислав з країни громадян Німеччини та її союзників.
29 січня 1942 р. в Тегерані було підписано договір про союз між СРСР, Великобританією та Іраном. Союзники гарантували територіальну цілісність і незалежність Ірану, захист його від агресії з боку Німеччини та інших держав. Договір передбачав право СРСР та Англії тримати в Ірані свої збройні сили протягом 6 місяців після закінчення війни. 9 вересня 1943 р. Іран оголосив війну Німеччині, але безпосередньої участі у воєнних діях не брав.
Події другої світової війни і її наслідки якісно змінили політичну і соціально-економічну ситуацію в країні. Національно-демократичні сили Ірану змогли відкрито заявити про свої наміри щодо змін у внутрішній і зовнішній політиці, змусивши уряд рахуватися з новими політичними реаліями й потребами суспільства.

Документ

Із постанови Великої Джирги – зборів представників вищого духовенства й ханів племен Афганістану 1924 р.
1. Вибрати із представників вищого мусульманського духовенства 7 улемів для складання збірника законів Аманули-хана і призначити їх замість попередньої колегії..., яка виявилась «слабкою в знаннях мусульманських законів» і припустилася в державних законах цілого ряду помилок, що суперечать законам шаріату.
...7. Кару встановити згідно з шаріатом і брати до уваги особистість людини, що здійснила злочин. Кари чотирьох ступенів: удари, арешт, виставляння для ганьби і вигнання з рідної країни.
...13. Закрити жіночу школу. Навчання жінок проводити вдома під наглядом родичів.

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. І. М, I960.

Запитання і завдання

1. Яким було становище Афганістану після завершення першої світової війни?
2. Яку політику провадила Англія відносно Афганістану?
3. Охарактеризуйте політику Аманули-хана.
4. Які соціально-економічні умови склалися в Афганістані у 20-30-х роках?
5. Як вплинули події першої світової війни на міжнародне становище Ірану?