Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Еволюція, еврибатні тварини, еврибіонти, евригалинні тварини, евритермобіонти, еврифаги, евтрофи, евтрофікація, ейкумена

Е

ЕВОЛЮЦІЯ в живій природі (від лат. evolutio – розгортання) – необоротний процес істор. розвитку живої природи на Землі шляхом перетворення одних орган, форм в якісно ін. внаслідок їх адаптації до умов існування, що неперервно змінюються. Результат Е. – величезна різноманітність організмів земної кулі.
ЕВРИ... (від гр. eurys – широкий) – частина складних слів, що означає: широкий, великий, різноманітний.
ЕВРИБАТНІ ТВАРИНИ (від еври... та bathos – глибина), еврибати – водяні тварини з широким діапазоном вертикального поширення (від узбережних зон до великих глибин), які витримують значні коливання тиску води (Наприклад, губки, кільчасті черви, голкошкірі, кити, деякі види риб). Пор. Стенобатні тварини.
ЕВРИБІОНТИ [від еври... та біонт(и)] – організми (види), здатні існувати за значних змін умов довкілля. Так, Наприклад, багато наземних тварин і рослин помірних широт можуть витримувати великі сезонні коливання температури, вологості та ін. факторів екологічних. Пор. Стенобіонти.
ЕВРИГАЛИННІ ТВАРИНИ (від еври... та гр. hals – сіль) – водяні тварини або ґрунт., здатні існувати за широкого діапазону солоності середовища (Наприклад, прохідні риби, рачок артемія, багато мешканців літоралі). Пор. Стеногалінні тварини.
ЕВРИТЕРМОБІОНТИ [від еври..., гр. therme – тепло та біонт(и)], евритерми, організми евритермні – організми, здатні жити в умовах значних коливань температури зовн. середовища. До Е. належать багато видів птахів (Наприклад, сокіл), ссавців (Наприклад, вовк) – мешканців високих і помірних широт, морська водорость ульва та ін. Пор. Стенотерми.
ЕВРИФАГИ [від еври... та ...фаг(и)], всеїдні – тварини, що живляться найрізноманітнішою рослинною й тваринною їжею (Наприклад, таргани, терміти, сарана, свині, бурий ведмідь, ворони). Пор. Стенофаги.
ЕВТРОФИ (від гр. eutrophia – добре живлення) – рослини, що норм, розвиваються лише на родючих ґрунтах, багатих на гумус та елементи мінер, живлення (Наприклад, дуб, граб, ясен, кульбаба, медунка, майже всі культурні рослини). Пор. Оліготрофи, Мезотрофи.
ЕВТРОФІКАЦІЯ (від гр. eutrophia – добре живлення та ...фікація), евтрофування водойм – перехід водойм від оліготрофного стану, що характеризується низьким умістом біогенних елементів, до евтрофного стану, який характеризується високим умістом біогенних речовин (в основному азоту й фосфору) та високою біол. продуктивністю під впливом факторів антропогенних (скидання вод стічних) або прир. Призводить до «цвітіння» води, різкого погіршення її якості, замору риби.
ЕЙКУМЕНА (гр. oikumene – населена земля), ойкумена – 1) у Стародавній Греції – назва відомої грекам частини населеної землі з Елладою в центрі; 2) сукупність населених людиною область нашої планети.