Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Види забруднення довкілля

З

ЗАБРУДНЕННЯ ВІБРАЦІЙНЕ – форма забруднення фізичного, зумовленого підвищеним рівнем низькочастотних мех. коливань (вібрацій), що виникають під час роботи різних техн. пристроїв (Наприклад, трансформаторів), вузлів, агрегатів (штампувальних, холодильних та ін.), на транспорті. Потужні вібрації негативно впливають на довкілля й біоту, в т. ч. й на людину (спричиняють передчасну втомлюваність, зниження розумової активності, безсоння, судинні захворювання тощо).
ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ – надходження у водойми різних забруднювачів у кількостях і конц., здатних порушити норм, умови середовища. Серед З. в. розрізняють забруднення фізичне, забруднення хімічне, забруднення біологічне, забруднення теплове. До найстійкіших і найпоширеніших забруднювачів водойм належать нафтопродукти, води стічні целюлозно-паперової промисловості, відходи хім., гірничодобувної промисловості, пестициди, нітрати, фосфати, калійні добрива, синт. мийні засоби. Найбільшу небезпеку становить забруднення радіоактивне. Див. також Забруднення морів та океанів.
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – надходження в ґрунт різних забруднювачів (нагромадження пестицидів, незасвоєних мінеральних добрив, відходів тваринництва, рільництва, промисловості, патогенних організмів, нафтопродуктів та ін.), що не розкладаються в процесі самоочищення ґрунту й змінюють його фіз.-хім. і біол. властивості. Це значно знижує родючість ґрунту, технол., поживну й санітарно-гігієнічну цінність вирощуваних рослин та якість ін. прир. об'єктів.
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ – надходження в середовище природно-антропогенне будь-яких забруднювачів у кількостях, що спричиняють зміну властивостей компонентів природи та (або) шкідливо впливають на біоту, в т. ч. на людину. Див. також Забруднення.
ЗАБРУДНЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ – форма забруднення фізичного (антроп. чи прир.), що виникає в разі зміни електромагнітних властивостей середовища й призводить до місцевих або глобальних геофіз. аномалій і негативних змін у біол. процесах як усередині організму, так і в прир. та антроп. угрупованнях. Головні джерела З. є. – радіо-, теле- й радіолокаційні станції та центри, високовольтні лінії електропередач, електротранспорт, телевізори, комп'ютери; серед прир. явищ – магнітні бурі.
ЗАБРУДНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНЕ – теплові викиди, шуми, вібрації, електромагнітні поля, ультра- та інфразвукове, світлове, лазерне випромінювання, випромінювання інфрачервоне, випромінювання ультрафіолетове, випромінювання йонізуюче та ін.
ЗАБРУДНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНЕ – різні атм. забруднення, води стічні, відходи тверді та ін.
ЗАБРУДНЕННЯ МЕХАНІЧНЕ – засмічення довкілля агентами, що справляють негативний мех. вплив власне на середовище й на організми, що мешкають у ньому (Наприклад, сміття, пластмасові вироби, скло, цегла та ін. інертні матеріали).
ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ – поява в середовищі аномально великої кількості мікроорганізмів, що пов'язане з масовим їх розмноженням на антроп. субстратах або в середовищах, змінених у ході госп. діяльності людини.
ЗАБРУДНЕННЯ МОРІВ ТА ОКЕАНІВ – процес нагромадження у водах морів та океанів різних речовин, як властивих прир. водам, так і не властивих (нафтопродукти, ДДТ, феноли, важкі метали та ін.), унаслідок діяльності людини. До головних забруднювачів належать нафта (у результаті нафтового забруднення продуктивність Світового океану знизилася на 10...20%), а також фосфати, нітрати, пестициди. Серйозну небезпеку для морських тварин і людини становить забруднення мікробіологічне. Надходження забруднювачів зазвичай перевищує здатність морів та океанів до швидкого самоочищення, тому ці полютанти нагромаджуються із загрозою порушення прир. процесів.