Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Землетрус, знезараження води, знешкодження відходів, зникнення видів, буферна зона, водоохоронна зона, зона відпочинку

З

ЗЕМЛЕТРУС – підземні поштовхи й коливання земної поверхні більшої чи меншої сили, що виникають унаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або у верхній частині мантії та передаються на великі відстані у вигляді пружних коливань. Місце виникнення поштовхів називають осередком (гіпоцентром) З., розташовану над ним ділянку земної поверхні – епіцентром. З. – грізне й зазвичай непередбачуване стихійне лихо, важливий фактор екологічний, що порушує формування середовища, змінює структури й місцеперебування біоценозів, часто має катастрофічні наслідки для людей.
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ – санітарно-техн. заходи, спрямовані на знищення в питній воді хвороботворних мікроорганізмів. Залежно від якості води, її хім. складу, техн. умов водогінних споруд, санітарної та епідеміологічної ситуації використовують той чи ін. метод З. в. Найчастіше воду хлорують, озонують, обробляють іонами міді, срібла, ультразвуком, випромінюванням ультрафіолетовим та гамма-випромінюванням.
ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ – обробка відходів виробництва (пром. та с.-г.) з утворенням порівняно нешкідливих сумішей, що не справляють токсичної дії на організми та їхнє середовище проживання.
ЗНИКНЕННЯ ВИДІВ – вимирання певних видів тварин і рослин унаслідок безпосереднього винищення, руйнування їхніх місцеперебувань, забруднення довкілля тощо. В другому тисячолітті з лиця Землі зникло понад 40 видів ссавців (Наприклад, дикий бик – тур, дикий кінь – тарпан, сумчастий вовк), близько 100 видів птахів (Наприклад, нелітаючий голуб – дронт), а кількість зниклих видів безхребетних тварин, рослин і грибів взагалі важко підрахувати. Нині майже 25 тис. видів рослин, більш як 200 видів ссавців, 250 видів птахів, десятки тисяч видів безхребетних тварин перебувають на межі зникнення. Зникнення будь-якого виду – непоправна втрата видової різноманітності, що веде до збіднення генофонду Землі.
ЗОНА (від гр. zone – пояс) – територіально-класифікаційна категорія, одиниця ландшафтно-геогр. класифікації земної поверхні, що характеризується певними якісними ознаками (клімат, грунт, рослинність і т. д.); певна смуга, простір, пояс.
ЗОНА АРИДНА (від лат. aridus – сухий) – 1) на суходолі – зона із сухим теплим або жарким континентальним кліматом (пустелі, напівпустелі, сухі степи), де землеробство можливе тільки в разі штучного зрошення; 2) над океаном – зона кліматична, в межах якої випаровування з водної поверхні переважає над випаданням опадів атмосферних.
ЗОНА АФОТИЧНА (від а... та гр. photos – світло) – глибинна (від 200 м до 11 км) зона Світового океану, куди не проникає сонячне світло. Пор. Зона евфотична.
ЗОНА БУФЕРНА (від англ. buff – пом'якшувати поштовхи), зона охоронна – простір навколо охоронюваної прир. території (Наприклад, заповідника), в межах якого регламентується госп. діяльність для поліпшення охорони й підтримання стійкішої екологічної рівноваги на осн. охоронюваній території.
ЗОНА ВІДПОЧИНКУ – те саме, що й Зона рекреаційна.
ЗОНА ВОДООХОРОННА – територія, що виділена для охорони вод підземних або вод поверхневих від забруднення, на якій зазвичай забороняється або обмежується госп. діяльність і проводяться лісовідновлювальні роботи.