Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Захисний ліс, лісистість, лісосмуга, лісостеп, літопис природи, літораль, літосфера, луки, льодовик, люмбрициди

Л

ЛІС ЗАХИСНИЙ – прир. або штучні насадження дерев і чагарників для захисту грунту, угідь, водойм, шляхів, населених пунктів тощо від забруднень, стихійних лих, а також для поліпшення клімат, і гідрогеол. умов місцевості. За призначенням поділяються на вітрозахисні, протиерозійні, водорегулювальні та ін.
ЛІСИСТІСТЬ – відношення покритої лісом площі до загальної площі району, область, території країни, континенту, світу (виражається в процентах). В Україні ліс займає 14,3% площі території. Найбільша Л. у Карпатах (40% площі регіону) та в Поліссі (29%).
ЛІСОВА СМУГА – те саме, що й Лісосмуга.
ЛІСОСМУГА, лісова смуга – штучні захисні насадження дерев і чагарників у вигляді стрічки.
ЛІСОСМУГА ПОЛЕЗАХИСНА – прир. або штучні лісові насадження у вигляді смуг, призначені для створення сприятливого мікроклімату й захисту с.-г. полів від ерозії вітрової, пилових бур, суховіїв, зсувів та ін.
ЛІСОСТЕП – зона географічна помірного й субтропічного поясів, характерною особливістю ландшафту якої є чергування на вододілах лісових та лукостепових ділянок.
ЛІТОПИС ПРИРОДИ – 1) щорічний перелік строків настання сезонних явищ природи в певному пункті або на певній території. Цим терміном користуються у фенології, а в метеорології його замінено на «щорічник» («щомісячник»). Л. п. – документальне джерело даних для побудови клімат, карт, прогнозування погоди та клімату; 2) щорічний наук, звіт про діяльність заповідника.
ЛІТОРАЛЬ (від лат. litoralis – узбережний) – припливно-відпливна зона моря (океану), що займає узбережну або донну частину мілководдя. Характеризується дуже високою насиченістю життєвими формами.
ЛІТОСФЕРА (від гр. lithos – камінь та sphaira – куля) – зовн. тверда оболонка Землі, що включає в себе земну кору й верхню частину мантії. Верхня частина Л. входить до складу біосфери. Потужність Л. – 50...200 км. Складається з тонкого шару осадових порід (вапняки, крейда, кремнезем), що формуються за участі живих істот, під яким залягає товща осн. порід (граніт, базальт). З Л. пов'язане життя й діяльність людини, вона є джерелом ресурсів мінеральних.
ЛІТОФІТИ – те саме, що й Петрофіти.
ЛУКА – біогеоценоз, в якому домінують угруповання багаторічних трав'янистих рослин. Л. бувають прир. та штучні. Поширені в річкових долинах (заплавні Л., які затопляються під час повені), на межиріччях або вододілах (суходільні, або материкові, Л., що зрошуються лише за рахунок опадів) і в горах, вище за межу лісу (субальпійські та альпійські Л.). Л. часто використовуються для випасання худоби й як сіножаті.
ЛЬОДОВИК – утворення з льоду, що зберігається цілорічно, живиться гол. чин. за рахунок снігу й рухається вниз по схилу під дією власної ваги. Л. бувають гірські й материкові. Займають близько 11% площі суходолу.
ЛЮМБРИЦИДИ [від лат. lumbricus – глист, дощовий черв'як та ...цид(и)] – загальна назва препаратів для боротьби з червами, насамперед паразитичними, що застосовуються як з профілактичною метою, так і для ліквідації паразитів у заражених особин.