Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Магнітні бурі, магнітне поле Землі, макроелементи, математична модель, материк, материкова обмілина, матти, мегаполіс, мезосфера, мезотрофи

М

МАГНІТНА БУРЯ – короткочасна зміна магнітного поля Землі під впливом корпускулярного випромінювання сонячного, що різко змінює добовий хід елементів земного магнетизму. Істотно впливає на життєдіяльність організмів.
МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ – прир. електромагнітне силове поле, виникнення якого зумовлене джерелами, що знаходяться в Землі та навколоземному просторі. Під його впливом відбувалася багатовікова еволюція організмів на нашій планеті.
МАКРОЕЛЕМЕНТИ (від гр. makros – великий та лат. elementum – стихія, первісна речовина) – група біологічно значущих хім. елементів, які використовуються живою речовиною в порівняно великих кількостях і становлять не менше ніж 0,1% загальної маси тіла: вуглець, кисень, водень, азот, фосфор, сірка, калій, магній, кальцій, натрій, залізо та ін. Надходять в організми у вигляді йонів із грунт, розчину (рослини), з їжею або з навколишнього середовища (тварини, людина). М. беруть участь у побудові практично всіх орган, сполук і неорган. речовин організмів, становлячи осн. масу їхньої золи та сухої речовини. Серед М. є також елементи-органогени (кисень, водень, вуглець, азот), з яких переважно побудовані орган, речовини.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ екологічна (фр. modele, від лат. modulus – міра) – числове (у вигляді рівнянь) вираження парних зв'язків (Наприклад, залежності чисельності популяції рослиноїдної тварини від чисельності популяції хижака). Змінюючи числове значення одного з показників, уведених у М. м., можна спостерігати, як змінюватимуться ін., тобто як поводитиметься змодельована система в певних умовах. Передумовою створення правильної М. м. слугують накопичені дані й точна інформація про модельовані явища чи процеси.
МАТЕРИК, континент – велика ділянка земної кори, осн. частина якої виступає над рівнем Світового океану у вигляді суші, оточеної шельфом. Виділяють шість М.: Євразія, Африка, Пн. Америка, Пд. Америка, Австралія, Антарктида.
МАТЕРИКОВА ОБМІЛИНА – те саме, що й Шельф.
МАТТИ – те саме, що й Альпійські луки.
МЕГАЕКОЛОГІЯ – те саме, що й Екологія глобальна.
МЕГАПОЛІС (від гр. megas – великий та polis – місто), «надмісто» – величезне місто (як за площею, так і за чисельністю населення), що утворилося в результаті об'єднання кількох сусідніх міст і населених пунктів (Наприклад, Бомбей, Мехіко, міські агломерації Бостон – Нью-Йорк – Філадельфія, Токіо – Осака – Нагоя). В М. довкілля макс. деградує.
МЕЗОСФЕРА – див. у ст. Атмосфера.
МЕЗОТРОФИ [від гр. mesos – середній, проміжний та ...троф(и)] – рослини, що живуть на (в) ґрунтах із помірним умістом поживних речовин, у т. ч. мінер, (Наприклад, зелені мохи, ялина, чорниця, брусниця). Посідають проміжне місце між евтрофами та оліготрофами.