Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Озоновий екран, озоновий шар, озоносфера, ойкумена, океан, окультурення, оліготрофи, онтогенез

О

ОЗОНОВИЙ ЕКРАН – те саме, що й Озоновий шар.
ОЗОНОВИЙ ШАР, озоновий екран, озоносфера – шар стратосфери на висоті 10...50 км із максимумом конц. озону (О3) на висоті 20...25 км (тут вона в 10 разів більша, ніж біля поверхні Землі). О. ш. затримує проникнення до земної поверхні «жорсткого» випромінювання ультрафіолетового, згубного для всього живого, тому має виняткове значення для розвитку життя на Землі. Спостереження за загальним умістом озону над територією України здійснюються на шести озонометричних станціях. Ці спостереження свідчать, що за останні 10 років товщина О. ш. зменшилася приблизно на 5%, а це стає реальною загрозою здоров'ю населення й біосфері України. Див. Озонова «діра».
ОЗОНОСФЕРА – те саме, що й Озоновий шар.
ОЙКУМЕНА – те саме, що й Ейкумена.
ОКЕАН – див. Світовий океан.
ОКСИД ВУГЛЕЦЮ – чадний газ (CO); утворюється в результаті неповного згоряння викопного палива в умовах нестачі кисню й за низької температури. В повітрі О. в. перетворюється на вуглекислий газ. У разі вдихання він блокує надходження кисню в кров, спричиняє головний біль, а за вищих конц. – навіть смерть. Такі екстремальні конц. часто спостерігаються в районах підвищеного антропогенного навантаження на довкілля, в години пік на транспорті, за наявності смогу та ін.
ОКСИДИ АЗОТУ – газоподібні моноксид (NО) та діоксид (NО2) азоту; утворюються під час усіх процесів горіння в результаті сполучення азоту й кисню повітря. З діоксиду азоту утворюється нітратна кислота, що бере участь у формуванні опадів кислотних. Під впливом сонячного світла О. а. утворюють фотооксиданти, до яких належить озон, токсичний пероксиацетилнітрат та ін. О. а. спричиняють гострі захворювання органів дихання.
ОКУЛЬТУРЕННЯ – процес уведення певного виду рослин у с.-г., садово-паркову (а також кімнатну) культуру або поліпшення прир. фітоценозів відповідно до потреб людини. О. зазвичай здійснюється протягом багатьох поколінь і супроводжується штучним добором найпридатніших для досягнення поставленої мети форм.
ОЛІГОТРОФИ [від гр. oligos – нечисленний, незначний та ...троф(и)] – рослини, які розвиваються на неродючих грунтах (овес, верес, журавлина, сфагнові мохи, сосна та ін.). Див. також Мезотрофи, Евтрофи.
ОНТОГЕНЕЗ [від гр. on (ontos) – живе та genesis – походження, виникнення] – індивідуальний розвиток організму з моменту запліднення до смерті. Див. також Біогенетичний закон.
ОПАДИ АТМОСФЕРНІ – вода в рідкому чи твердому стані (дощ, роса, сніг, град, туман), яка випадає з хмар або осаджується з повітря на земній поверхні. О. а. вимірюють товщиною шару води, що випала (в міліметрах). Часто разом з О. а. на землю потрапляють забруднюватьні речовини, які шкідливо впливають на довкілля. На земній кулі випадає близько 1000 мм опадів на рік, у середніх широтах – 500...800 мм, у пустелях і високих широтах – менш як 250 мм на рік. О. а. – одна з ланок кругообігу води в природі.