Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Термоперіодизм, терморегуляція, термостійкість, термосфера, термофіли, термофільність, термофоби, ТЕС

Т

ТЕРИТОРІЯ ЗАПОВІДНА – див. Заповідна територія.
ТЕРИТОРІЯ ОСОБИНИ – індивідуальна ділянка проживання особини або родини тварин, що акт. захищається нею.
ТЕРИТОРІЯ РЕКРЕАЦІЙНА – див. Рекреаційна територія.
ТЕРМО... (від гр. therme – тепло) – частина складних слів, яка означає: 1) той, що стосується теплоти, температури; 2) той, що одержується, обробляється за допомогою теплоти.
ТЕРМОПЕРІОДИЗМ (від термо... та гр. periodos – обхід, кругообертання) – реакції рослин на періодичну зміну підвищених і понижених температур, що проявляються в змінах процесів росту й розвитку та пов'язані з пристосуванням організму до закономірних змін температурних умов.
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (від термо... та лат. regulo – спрямовую, впорядковую) – здатність організмів підтримувати на пост, рівні температуру тіла незалежно від змін температури довкілля. Т. розвинулася в процесі еволюції як пристосувальна реакція організму на зміни температурних умов існування.
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ ФІЗИЧНА – забезпечення зміни тепловіддачі за рахунок судинних реакцій шкіри, потовиділення, сезонних змін теплоізолювальних властивостей хутра, транспірації в рослин тощо. Т. ф. можлива й завдяки зміні поведінки тварин, які збираються докупи, ховаються в нори, печери.
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ ХІМІЧНА – забезпечення зміни рівня загальних енерговитрат і теплопродукції тканин (терморегуляційний тонус м'язів, теплопродукція міокарда, мозку тощо) внаслідок змін інтенсивності окисних процесів пропорційно кількості спожитого кисню.
ТЕРМОСТІЙКІСТЬ – здатність рослин переносити досить низькі температури (морозостійкість) або сильну жару (жаростійкість) без необоротних ушкоджень.
ТЕРМОСФЕРА – див. у ст. Атмосфера.
ТЕРМОФІЛИ [від термо... та ...філ(ії)], організми термофільні (теплолюбні) – організми, які існують за температури понад 45°С (згубної для більшості організмів). До Т. належать деякі риби, безхребетні, мікроорганізми, квіткові рослини. Окремі бактерії, ціанели, членистоногі гарячих джерел витримують навіть температури понад 80°С.
ТЕРМОФІЛЬНІСТЬ – пристосованість виду до біотопів із підвищеною температурою (40°С і вище). Розрізняють пойкілотермні організми, температура тіла яких залежить від навколишнього середовища й меншою мірою від внутр. теплообміну (всі рослини, мікроорганізми, холоднокровні тварини), та гомойотермні організми, які мають регуляцію внутр. теплообміну й значніший теплообмін із зовн. середовищем (ссавці, птахи).
ТЕРМОФОБИ [від термо... та ...фоб(и)], організми термофобні – організми, які можуть норм, існувати й розмножуватися лише за відносно низьких температур (не вищих від 10°С), Наприклад, білий ведмідь, пінгвіни, антарктичний комар, гренландський кит, різні водорості, бактерії, гриби, мохи.
TEC – див. Теплова електростанція.