Іванов Є.А.

Легенда до ландшафтно-радіогеохімічної карти терикону шахти «Візейська»

Додаток Г. Легенда до ландшафтно-радіогеохімічної карти терикону шахти «Візейська»

Місцевість: А. Слабодреновані межиріччя з озерно-льодовиковими пониженнями, складені малопотужними флювіогляціальними і давньоозерними супісями з лучно-болотною рослинністю на торфово-болотних ґрунтах і торфовищах, частково осушені і розорані.

Урочища:

1) рівні і слабоввігнуті поверхні з лучною і чагарниковою рослинністю на торфово-болотних ґрунтах;

2) рівні поверхні з вільшаниками і вторинними луками на торфово-болотних ґрунтах;

3) слабоввігнуті пониження з болотною рослинністю на торфовищах.

Антропогенна місцевість: Б. Крутосхилий антропогенний горб, складений крейдовими і кам'яновугільними пісковиково-аргілітово-алевролітовими відкладами з деревною (вільхово-сосново-березовою) та лучною рослинністю на несформованих техногенних ґрунтах.

Антропогенні стрії:

І. Горбисті сильнорозчленовані поверхні і круті схили, складені червоними аргілітами і алевролітами з численними мергелево-крейдовими прошарками з розрідженою деревною (сосново-березовою), чагарниковою і трав'яною рослинністю.

ІІ. Піднесені горбисті поверхні у поєднанні з дуже крутими ступінчастими схилами, складені чорними вугільними сланцями, сірими пісковиками та прошарками червоних аргілітів, що перекриті шаром піску з елементами трав'яної рослинності.

ІІІ. Рівні і горбисті поверхні, які обмежені дуже крутими схилами, складені чорними вугільними сланцями і вугіллям без ознак рослинності.

IV. Хвилясті поверхні, складені чорними та червоними аргілітами і алевролітами з елементами трав'яної рослинності.

V. Горбисті поверхні, складені відходами вуглезбагачення і вугіллям без ознак рослинності.

VІ. Дуже круті схили, складені чорними аргілітами, чорними вугільними сланцями, вугіллям та іншими відходами вуглезбагачення, що перекриті шаром піску без ознак рослинності.

Антропогенні урочища, що формуються на:

4) закам'янілих вершинах;

5) закам'янілих спадистих і дуже крутих схилах;

6) закам'янілих ступінчастих сильноспадистих схилах;

7) закам'янілих рівних поверхнях;

8) пологих схилах;

9) спадистих схилах;

10) сильно-спадистих схилах;

11) крутих схилах;

12) дуже крутих схилах;

13) кар'єрних нішах;

14) рівних поверхнях;

15) горбистих поверхнях.

Межі: – місцевостей; – стрій; – урочищ.