Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Біофаги, біофільтр, біохор, біоценоз, біоценологія, біоцид, біоциди, біоцикл

Б

БІОФАГИ – те саме, що й Біотрофи.
БІОФІЛЬТР (від біо... та лат. filtrum – повсть) – споруда для біол. очищення стічних вод або шкідливих газів (за допомогою організмів-очищувачів).
БІОХОР (від біо... та ...хор) – підрозділ біосфери, що являє собою сукупність подібних біотопів. Б. об'єднують у біоцикли: суходіл, море, внутр. водойми.
БІОЦЕНОЗ (від біо... та ценоз) – історично складена сукупність популяцій різних видів рослин, тварин, мікроорганізмів, які населяють певний біотоп. Організми в Б. – рослини (продуценти), тварини (консументи) та мікроорганізми (редуценти) – пов'язані складними біотичними взаємозв'язками. У взаємодії із середовищем проживання Б. утворюють біогеоценоз. Сукупність рослин, що населяють Б., становить фітоценоз, тварин – зооценоз. Приклади Б. – сукупність організмів ділянки лісу, струмка, ставка. Див. також Агробіоценоз.
БІОЦЕНОЗ ЕНДЕМІЧНИЙ (від гр. endemos – місцевий) – біоценоз, що трапляється лише на обмеженій ділянці земної поверхні.
БІОЦЕНОЛОГІЯ (від біоценоз та гр. logos – учення) – розділ екології, що вивчає біоценози, їх виникнення, розвиток, структуру, розподіл, взаємозв'язки різних біоценозів та їхніх компонентів – рослин, тварин і мікроорганізмів. Див. також Синекологія, Біогеоценологія.
БІОЦИД (від біо... та ...цид) – цілковите знищення всього живого та екосистем на великій території (отрутами, гербіцидами, напалмом, бомбардуваннями, як було, Наприклад, в Індокитаї). Див. також Екоцид.
БІОЦИДИ [від біо... та ...цид(и)] – загальна назва хім. препаратів, які використовуються для боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками с.-г. рослин. Розрізняють: акарициди (засоби проти кліщів); альгіциди (проти водоростей); бактерициди (проти бактерій); фунгіциди (проти грибів); гербіциди (проти бур'янів); інсектициди (проти комах); нематоциди (проти червів); родентициди (проти гризунів); вірициди (проти вірусів). їх застосування завжди негативно впливає на екосистеми та здоров'я людини. Див. Пестициди.
БІОЦИКЛ (від біо... та гр. kyklos – круг), життєва область – найбільший екол. підрозділ біосфери. Виділяють три Б.: море, суша та внутр. (внутрішньоматерикові) водойми. Кожний Б. поділяється на біохори, що включають біотопи. Наприклад, біотопи піщаних, глинистих, кам'янистих пустель об'єднуються в біохор пустель, який разом із біохорами лісів, степів та ін. становить Б. суші.