Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Регіональний ландшафтний парк, редуценти, резерват, рекреаційна територія, рекреація, рекреаційний потенціал, рекреаційні ресурси

Р

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК – природоохоронна установа місцевого значення, за статусом близька до національного природного парку.

РЕДУЦЕНТИ [від лат. reducens (reducentis) – той, що повертає назад, відновлює] – організми (переважно бактерії та гриби), які в процесі своєї життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних, котрі потім використовуються продуцентами. В наземних екосистемах особливе значення мають фунт. Редуценти, які залучають у кругообіг речовин рештки відмерлих рослин і тварин. Редуценти беруть участь у процесі самоочищення середовища природного, використовуються в разі біол. очищення стічних вод.

РЕЗЕРВАТ (від лат. reservatus – збережений) – охоронювана прир. територія з режимом заповідника або заказника, де осн. об'єктом охорони є один з елементів природоохоронного комплексу (Наприклад, запаси мисливсько-промислових птахів, звірів або риб, види рідкісні та види, що зникають). Термін «Р.» застосовується переважно до зарубіжних охоронюваних територій. Іноді P. називають заповідники чи заказники, аби наголосити на їхній ролі в збереженні певного виду рослин або тварин. За призначенням Р. поділяються на ботан., лісові, болотні, мисливські, орнітологічні та ін.

РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА – див. Зона рекреаційна.

РЕКРЕАЦІЙНА ТЕРИТОРІЯ – територія, що використовується для оздоровлення, масового відпочинку людей, туризму та екскурсій. За призначенням виділяють дві групи Р. т.: для короткотермінової рекреації (лісопарки, зони зелені, приміські ліси, водойми тощо) та тривалої (приморські райони, лікувально-санаторні території, курорти й курортні райони, туристичні комплекси).

РЕКРЕАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – ступінь безпосереднього впливу відпочивальників, їхніх транспортних засобів, тимчасових житлових та ін. споруд на прир. територіальні або рекреаційні об'єкти (витоптування, ущільнювання й забруднення грунту, ламання рослин, засмічення водойми та ін.). Виражається кількістю людей (або людино-днів) на одиницю площі за певний проміжок часу (добу, рік і т. д.). Розрізняють оптим. та деструктивне P. H.

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ОБ'ЄКТ – ділянка середовища природного обмеженої площі (озеро, ставок, лісова галявина, пам'ятка природи та ін.), що використовується для відпочинку.

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ (від лат. potentia – сила) – сукупність прир., культурно-істор. та соц.-екон. передумов організації рекреаційної діяльності на певній території. Важлива складова Р. п. – ресурси рекреаційні.

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ – див. Ресурси рекреаційні.

РЕКРЕАЦІЯ (від лат. recreatio – відпочинок, відновлення) – система заходів, пов'язаних із використанням вільного часу людей для оздоровлення, культурно-пізнавальної діяльності на спеціалізованих територіях поза місцями їх пост, проживання; вплив людини на довкілля під час відпочинку. Інтенсивність впливу оцінюється як рекреаційне навантаження. Необхідна умова Р. – наявність рекреаційного потенціалу.